« Tagasi

Peipsiääre Vallavalitsus võtab tööle finantsjuhi

TÖÖÜLESANDED

Finants- ja raamatupidamisosakonna töö koordineerimine ja juhtimine, osakonnale pandud ülesannete täitmise korraldamine ning töö järjepidevuse tagamine ning valla eelarve- ja finantsalase töö juhtimine ja korraldamine.

NÕUDED KANDIDAADILE

 • Haridustase: bakalaureus
 • Keeleoskus: 
  Vene keel - nõutud  (kõnes B2 -hea), kirjas (B2 - hea)
  Eesti keel - nõutud  (kõnes C1 - väga hea), kirjas (C1 - väga hea)
 • B-kategooria auto juhiload
 • Arvutioskus - spetsialisti tase
 • Töökogemus sarnasel ametikohal: vähemalt 2 aastat
 • Nõuded kandidaadile:  erialane kõrgharidus ja vähemalt 2-aaastane töökogemus ametikoha valdkonnas; kasuks tuleb raamatupidamisprogrammi Pmen-i, eelarveprogrammi Vera kasutamise oskus; teenistuja peab teadma oma teenistusülesannetega seonduvaid õigusakte ning oskama neid teenistusülesannete täitmisel rakendada; teenistuja peab oskama koostada õigusakti eelnõu ja haldusakti ning teadma ja järgima haldusmenetlusele kehtestatud reegleid; koostöövalmidus, kohusetunne, korrektsus, otsustus- ja vastutusvõime; väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas; analüüsivõime, oskus oma seisukohti ja arvamusi põhjendada; autojuhiloa olemasolu; teenistuja peab valdama eesti keelt keeleseaduses sätestatud ulatuses ja kasuks tuleb vene keele oskus; kasuks tuleb isikliku sõiduauto kasutamise võimaluse olemasolu. Kasuks tuleb eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses.

OMALT POOLT PAKUME

 • Mitmekesist ja vastutusrikast tööd
 • erialaseid koolitusi
 • toetavat ja sõbralikku meeskonda
 • kaasaegset töökeskkonda
 • põhipuhkust 35 kalendripäeva
 • hüvitist teenistusülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise eest.

TÖÖKOHA ANDMED

 • Töökoha asukoht: Tartu maakond, Peipsiääre vald, Alatskivi alevik, Tartu mnt
 • Vabade töökohtade arv: 1
 • Töötasu (bruto): 2000 EUR
 • Tööaeg: Täistööaeg
 • Töösuhte kestus:Tähtajatu
 • Tööle asumise aeg: 1. juulil 2022

KANDIDEERIMISE INFO

Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada järgmised kandideerimisdokumendid:

 • CV
 • motivatsioonikiri
 • muu (haridust tõendavad dokumendid)

Kandideerimisdokumendid esitatakse märgusõna all "Finantsjuhi konkurss" Peipsiääre Vallavalitsusele aadressil Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond 60201 või digiallkirjastatult e-posti vald@peipsivald.ee hiljemalt 9.06.2022 kell 12.00. 

Konkursi kohta annab informatsiooni Peipsiääre vallavanem Piibe Koemets, tel (+372) 529 1771, e-post piibe.koemets@peipsivald.ee

Kandideerimise tähtaeg: 9.06.2022