« Tagasi

Peipsiääre Vallavalitsuse 17. mai istungi kokkuvõte

Ehitus ja planeerimine

 • Kehtestati Alatskivi alevikus asuva Puiestee tn 18 kinnistu detailplaneering.

 • Väljastati ehitusluba  Kõdesi külas, Vardja kinnistul puurkaevu rajamiseks.

 • Väljastati kasutusload Kuusiku külas Põllu kinnistul asuvale elamule ning Torukülas Terminali puidukuivatile. 

Maakorraldus

 • Anti 5 aastaks rendile Alatskivi alevikus asuv Kasumetsa maatükk nr 45 pindalaga 560 m².

 • Ilmse ebatäpsuse parandamine Peipsiääre Vallavalitsuse 3. mai 2022 korralduses nr 204 „Vaba metsamaa erastamine"

Keskkond

 • Tunnistati hankemenetluse „Metsakivi küla 2 pärna ja Kallaste 1 kase raie" edukaks pakkujaks FIE Martin Pau pakkumisega summas 725 eurot ilma käibemaksuta

 • Keskkonnaspetsialist andis teada, et hankele "Siseprügikastid valla allasutustesse" tuli 3 pakkumist: Kleenoil Eesti OÜ: 22 460,90€, TVO: 16 598,80€ ja Puhastusimport OÜ: 21 498,84€. Otsustati teavitada valla allasutusi ning uurida, millised on nende hetkevõimalused oma eelarvest siseprügikastide hanget toetada.

Majandus

 • Anti luba riigihanke „Alatskivi tervisekeskuse sisustus" korraldamiseks. Hanke eest vastutavaks isikuks määrati majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp ning moodustati ajutine vallavalitsuse hankekomisjon koosseisus: esimees Kalmar Raudsepp ja liikmed: Raimond Võimre, Gerda Ustimenko.


Haridus ja kultuur

 • Määrati 2 huvihariduses osalemise toetust kokku summas 770 eurot.

Muu 

 • Arutati Koosa külas Luha krt 7 pärimismenetluse algatamist.

 • Arutati kogukonna kaasamise ning kogukonnakomisjoni loomise võimalustest. Volikogu liige Külli Must tutvustas rahandusministeeriumi poolt väljatöötatud detsentraliseeritud juhtimismudeli ja kogukonna kaasamise võimalusi. Vallavalitsus jõudis seisukohale, et on vaja kaasata rohkem inimesi ja moodustada ideed toetav komisjon volikogu juurde.

 • Peeti arutelu kohtuasja MTÜ Peipsimaa Kogukonnaköök vs Peipsiääre VV (haldusasi nr 3-20-2113) kohtuotsuse täitmise üksikasjade üle.

 • Otsustati  korraldada avalik enampakkumine Kolkja Kala- ja Sibularestorani ruumide rentimiseks ning arutleti pakkumistingimuste üle. 

 • Piibe Koemets ja Mirje Põld tegid parandusettepanekuid rendihinna ülevaatamise osas: rendihind peab sõltuma tarbijahinnaindeksi muutumisest ning rendihind tuleb üle vaadata pärast 3 aasta möödumist ja edaspidi teha seda igal järgneval aastal. Vallavalitsus kiitis kõik parandused heaks.