« Tagasi

Esita kandidaate Vabaduse Tammepärja aumärgile

Justiitsministeerium soovib juba viiendat korda tunnustada Vabaduse Tammepärja aumärgiga neid Eesti inimesi, kellel on väärilisi teeneid meie riigi ja rahva lähiajaloo mälestuse hoidmisel ja edasi andmisel, vabadusvõitluses ja relvastatud ning relvastamata vastupanuliikumises osalemisel, samuti Eesti vabadusvõitluse ja vastupanuliikumise jäädvustamisel. Kandidaatide nimesid koos teenete kirjeldusega oodatakse 31. maiks.

„Meie enda kogemus ja mälestused on see, mis aitab meil mõista sõjakoledusi isiku tasemel, nii nende vaatest, kes sunniga aeti sõdima, kui ka nende vaatest, kes pidid põgenema. Inimeste, kes kaotasid kodud ja lootsid hirmunult, et ehk pomm ei taba, ehk kuul ei lenda. Laste, naiste ja eakate vaatest. Meie enda valusad mälestused on tänavu peegeldunud Eesti inimeste lahkuses ukrainlaste vastu ja nende valusate mälestuste hoidjaid, neid läbi elanuid, soovimegi tunnustada," sõnas  justiitsminister Maris Lauri.

Aumärgi kandidaate saavad esitada kõik üksikisikud ja organisatsioonid, sh vabaühendused, riigi- ja omavalitsusasutused ning ettevõtted. Ühe isiku või organisatsiooni esitatavate kandidaatide arv ei ole piiratud.

Kandidaadi esitamise ettepanek peab sisaldama kandidaadi ees- ja perekonnanime, kandidaadi isikukoodi või sünniaega, teenete põhjendust (500-1000 tähemärki), maakonda, mille nimekirjas kandidaat esitatakse ja kandidaadi kontaktandmeid ning lisaks ka kandidaadi esitanud isiku või isikute kontaktandmeid. Kandidaatide saab esitada läbi justiitsministeeriumi kodulehel oleva veebivormi.

Aumärgi kandidaadid valib välja ja esitab justiitsministrile kinnitamiseks komisjon, kuhu kuuluvad Eesti vabadusvõitluse ja vastupanuliikumise mälestusliidu, Eesti Memento liidu, Eesti vabadusvõitlejate liidu, eruohvitseride kogu, endiste metsavendade liidu ja reservohvitseride kogu esindajad.

Justiitsminister annetab Tammepärja aumärgid pidulikul aktusel 31. augustil kell 16.30 Tallinna Lauluväljaku klaassaalis.

Vabaduse Tammepärja aumärgi kohta saab lähemalt lugeda ja kandidaate ülesse seada siit.