« Tagasi

Ettevõtliku Kooli edulugude konkurss „Õppimine on põnev!“ 2022 TÄHELEPANU, VALMIS OLLA, START!

Traditsiooniline Ettevõtliku Kooli edulugude konkurss „Õppimine on põnev!" on avatud edulugude esitamiseks. Lugusid saavad esitada kõik - nii NOORED, ÕPPEASUTUSED (üldhariduskoolid ja lasteaiad) kui ka LAPSEVANEMAD neljas erinevas kategoorias.

Oodatud on põnevad ja inspireerivad ettevõtliku õppe näited!

Konkursile võivad edulugusid esitada ka õppeasutused väljaspool Ettevõtliku Kooli võrgustikku. Esialgu kogutakse edulood kokku maakondlikul tasemel, mille seast valitakse välja kolm silmapaistvamat edulugu, mis saadetakse edasi üleriigilisele hindamisele.

Iga kategooria nominentidest valmivad videod. Edulood saavad tunnustatud 2023. aasta  alguses toimuval hariduskonverentsil, kus parimatele jagame ka auhindu.

Täna õpitakse mitut moodi – erinevates keskkondades ja vormides ning väga suur osa õppimisest toimub kodus. Selleks, et huvitavad kogemused ja nutikad lahendused jõuaksid paljudeni, kutsume teid üles jagama oma lugusid, mis väärtustavad ettevõtlikku hoiakut nii tavapärases õppetöös kui ka distantsõppes.

Tegemist on väga põneva ja kaasahaarava konkursiga, millest kindlasti tasub osa võtta - varasematel aastatel on konkursile laekunud edulugude arv olnud üle 100! Eelmise aasta hindajate ja ka rahva lemmikuks osutus lugu „Sallivad semud", mille esitas Paide Hillar Hanssoo põhikool koos toona 8 b klassi õpilaste Marianne ja Lauraga. Õpilased märkasid, et nende klassis on muukeelsed õpilased (vene ja valgevene päritolu), kes ei suhtle klassiga. Suuresti oli probleem selles, et muukeelsed õpilased ei saanud aru eesti keelest ning eesti keelt kõnelevad õpilased ei mõistnud muukeelseid. Selle tõttu oli kontakti loomine raskendatud.
Nad otsustasid kirjutada projekti Eesti Õpilasesinduste Liidu taotlusfondi Salliv Kool ning kutsuda ellu tegevused, mis paneksid kõik klassi õpilased omavahel suhtlema. Projekti viisid õpilased ellu oktoober-detsember 2020, tänu millele on muukeelsed ja eesti keelt kõnelevad õpilased sallivamad üksteise suhtes ja teadlikud  kultuurilistes eripäradest.
Edulugu ise:

https://evkool.ee/story/paide-hillar-hanssoo-pohikooli-projekt-sallivad-semud/

 

Kui vastad vähemalt ühele allolevale küsimusele jaatavalt, võid rahuliku südamega eduloo ära saata!

1) Kas minu esitatav ettevõtmine oli suunatud laste ja noorte ettevõtlikkuse arendamiseks minu õppeasutuses, toetades õppetöö seotust päriseluga?
2) Kas minu ettevõtmine aitas minu õppeasutuses ja/või kogukonnas kujundada ettevõtlikku hoiakut?
3) Kas minu ettevõtmine erines tavapärasest õppetegevusest lasteaias/koolis?

Edulugude esitamine
Konkursile ootame 2021/2022 õppeaasta edulugusid.
Edulugude esitamise periood 12. aprill kuni  17. juuni 2022. a.

Lisainfo: https://evkool.ee/uritused/edulugude-konkurss/

Kristel Koddala
Ettevõtliku Kooli üle-eestiline koordinaator
+372 5341 6112
MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused
kristel.koddala@arenduskeskused.ee
www.evkool.ee