« Tagasi

Teade detailplaneeringu vastuvõtmisest

Teade detailplaneeringu vastuvõtmisest

Peipsiääre Vallavalitsus võttis 08.06.2021 vastu Kesk tn 3 kinnnistu detailplaneeringu.

Planeeritav ala pindalaga 3695 m2 asub Varnja alevikus. Lahendus antakse planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Detailplaneering ei muuda üldplaneeringu põhilahendusi ja kogu piirkonnale antud maakasutuse põhisuundasid. Avalik väljapanek toimub 12.07-25.07.2021 a. ja avalik arutelu 05.08.2021 a. kell 10.00 Peipsiääre Vallavalitsuses Tartu mnt 4, Alatskivi alevik.