« Tagasi

Alatskivi aleviku kõrgendatud avaliku huviga ala (KAH-ala) kohta esitatud ettepanekute kokkuvõtted

RMK tänab  kohalikku omavalitsust ja kogukonda Alatskivi aleviku  riigimetsa metsatööde planeerimiseks RMK-le saadetud ettepanekute eest.

Kokkuvõttega, mis sisaldab kõiki esitatud ettepanekuid ja nendega arvestamise või mittearvestamise põhjendusi, on võimalik tutvuda RMK kodulehel.