« Tagasi

17. nädala COVID-19 põhisõnumid

COVID-19 põhisõnumid

Katussõnumid:

  • Olukord paraneb, jätkame õigel teel. Meie ühiste pingutuste tulemusel väheneb nii koroonaviirusega nakatunute kui ka haiglaravi vajavate koroonapatsientide arv. Siiski on haigestumise tase veel väga kõrge. Kui püsime õigel teel, saame naasta samm-sammult tavapärase elukorralduse juurde.
  • Jääme ettevaatlikuks, et piirangute leevendamine ei tooks kaasa haigestumise uut kasvu. Hoidume reisimisest ning järgime endiselt kõiki viiruse leviku vähendamiseks kehtestatud reegleid. Liigume rohkem õues, kuid hoiame ka seal teiste inimestega turvalist vahemaad ning väldime kogunemisi ja pidusid. Iga inimese vastutustundlik käitumine aitab võimalikult tavapärase elukorralduse taastumisele kaasa.
  • Aitame eakamad vaktsineerima, et kaitsta neid raske haigestumise eest. Veendume, et meie üle 65-aastased lähedased mõistaksid enda vaktsineerimise olulisust ning annaksid vaktsineerimissoovist oma perearstikeskusele teada. Juba mais avaneb vaktsineerimise võimalus järk-järgult ka teistele soovijaile. Rohkem infot leiad leheküljelt vaktsineeri.ee.
  • Pöörame ka tööl tähelepanu vaimsele tervisele. COVID-19 levik on toonud kaasa vajaduse pöörata senisest enam tähelepanu ka psühhosotsiaalsele ohule töökeskkonnas, kuna viiruse levikust põhjustatud uus olukord ning ebakindlus, aga ka pikemaajalisel kaugtööl tekkinud üksindus, suur töökoormus ning töö ja pereelu segunemine võivad ohustada töötajate tervist. Seetõttu on oluline neil teemadel avatult meeskonnas rääkida ning vajadusel kaasata professionaalset abi. Rohkem infot leiad portaalist tööelu.ee.

Sõnumid COVID-19 hädaolukorra lahendamise kohta:

  • Koroonaviiruse leviku olukorra paranedes hakkavad piirangud järk-järgult leevenema. Valitsus leevendab piiranguid eri valdkondades etapiviisiliselt vastavalt viiruse leviku olukorrale ja tegevuste iseloomule.
  • Alates 26. aprillist saab õues sportida, treenida ning huvihariduse ja -tegevusega tegeleda kuni 10-liikmelises rühmas, kuhu kuulub ka juhendaja. Õues liikudes tuleb endiselt hoida teiste inimestega turvalist vahemaad. Teised piirangud kehtivad kuni 2. maini.
  • Alates 3. maist lubatakse kontaktõppele 1.–4. ning 9. ja 12. klassi õpilased. Ruumi-, lahtiolekuaja ja liikumispiiranguga avatakse poed, lubatakse toitlustusasutuse välialadel einestada ning külastada muuseume, näitusasutusi ja jumalateenistusi. Täiendavate nõuete järgimisel saab ka siseruumides sportida, treenida, läbi viia noorsootööd, huvitegevust ja täiendõpet, õues on lubatud spordi- ja liikumisüritused. Avalikes siseruumides tuleb endiselt järgida 2+2 reeglit ja kanda maski.
  • Haiguspäevade varasem hüvitamine jätkub aasta lõpuni. Maist jõustuvate seadusemuudatustega pikeneb alates jaanuarist kehtinud haiguspäevade varasem hüvitamine kuni 2021. aasta lõpuni, et võimaldada inimestel juba esimeste haigussümptomite ilmnemisel või nakatunu lähikontaktseks osutumisel töölt koju jääda, aidates säilitada nende sissetulekuid.