« Tagasi

Peipsiääre valla kaasav eelarve 2021

Toimub ettepanekute esitamine! Esita idee 02. novembrist 30. novembrini 2020. Ettepanekud saab esitada vallavalitsusse meilile vald@peipsivald.ee või tuua paberil vallavalitsusse.

NB❗️ Ettepanek peab sisaldama:
1) esitaja nime, kontakttelefoni või e-posti aadressi;
2) nimetust (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu);
3) idee kirjeldust, planeeritavat asukohta, eesmärki ja olulisust (lühike kirjeldus, millisele Peipsiääre valla vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab; mis on ettepaneku eesmärk; miks on ettepaneku teostamine Peipsiääre valla eelarvest vajalik ja oluline);
4) sihtrühma (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu; nimetada hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);
5) ettepaneku hinnangulist maksumust;
6) muud olulist infot, ideed iseloomustavat materjali (eskiis, joonis, foto, hinnapakkumist, kirjeldust sellest, mida oleks idee hindajail lisaks oluline teada).

Ettepanekud vaatab läbi  7- liikmeline Vallavalitsus.

Peipsiääre valla kaasavasse eelarvesse saab pakkuda välja ideid, milles valla elanikud näevad prioriteeti või mida on vajalik mingis valla piirkonnas ära teha.

  • Kaasava eelarve objektiks on Peipsiääre vallaga seotud investeering maksumusega vähemalt kuni 10 000 eurot.
  • Kaasava eelarve tulemusena realiseeritav idee peab olema avalikus ruumis piiranguteta kõigile kasutatav ning ei tohi tekitada vallale järgnevateks aastateks ebamõistlikke kulusid.
  • Rahvahääletusel saab hääletada ühe endale meelepärast idee poolt.

Kaasava eelarve menetlusega annab Peipsiääre vald kogukonna liikmetele võimaluse vallaeelarve koostamisel kaasa rääkida. Teatud summa osas saavad sõna­ ja otsustusõiguse kodanikud otse: teha ettepanekuid vallaelu parandamiseks ja osaleda hääletamisel parimate ideede  väljaselgitamisel. Oma kodukohast hooliv inimene saab teha ettepanekuid, asugu ta Peipsiääres vallas või kaugemal. . Oluline on, et kasu tuleb lõppkokkuvõttes kogukonnale ja võimalikult suurele inimeste hulgale.