« Tagasi

Peipsiääre Vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel:

Peipsiääre Vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel:

1.   Kokora külas Kuuse kinnistul asuva 2-toalise (krt 4) korteriomandi (40,8m2), registriosa nr 4199604, katastritunnus 12601:003:0217. Alghind 500 eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 50 eurot

 

2. Haapsipea külas asuva „Varsa" kinnistu, registriosa nr 16783050, katastritunnus 58601:001:0659, suurus 3 640 m2. Maa sihtotstarve elamumaa. Alghind 3 000 eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 300 eurot.

 

3.Tähemaa külas asuva „Tünsasalu kinnistu", registriosa nr 15306750, katastritunnus 58601:001:0469, suurus 19 644 m². Maa sihtotstarve elamumaa. Alghind 15 000 eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 1 500 eurot.

 

4.  Punikvere külas „Lepa" kinnistu, registriosa nr 2940235, katastritunnus 57601:002:0205, suurus 2,39 ha. Maa sihtotstarve tootmismaa. Alghind 7 000 eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 700 eurot

 

5. Särgla külas asuva „Jõenurga" kinnistu, registriosa nr 13152750, katastritunnus 58601:001:0229, suurus 5004 m2. Maa sihtotstarve elamumaa. Alghind 20 000 eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 2 000 eurot.

 

6.Pala külas asuva „Pärnaõie" kinnistu, registriosa nr 2678535, katastritunnus 57602:002:0219, suurus 3236 m². Maa sihtotstarve üldkasutatav maa. Alghind 2 000 eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 200 eurot

 

7.Kargaja külas asuva „Viira" kinnistu, registriosa nr 14583250, katastritunnus 58601:001:0391, suurus 10 525 m2. Maa sihtotstarve elamumaa. Alghind 3 000 eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 300 eurot.

 

8. Põldmaa külas asuva „Uue-Lombi" kinnistu, registriosa nr 4845904, katastritunnus 86101:001:0080, suurus 12 406 m2. Maa sihtotstarve elamumaa. Alghind 15 000 eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 1 500 eurot.

 

9. Haapsipea külas asuva „Toominga" kinnistu, registriosa nr 4080204, katastritunnus 12601:002:0137, suurus 6 375 m2. Maa sihtotstarve elamumaa. Alghind 5 000 eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 500 eurot.

 

Osavõtutasu ja tagatisraha peab olema laekunud Peipsiääre Vallavalitsuse arveldusarvele      nr EE601010102034611007 SEB Pangas  enne pakkumise esitamist. Ostuhind kuulub tasumisele 30 kalendripäeva jooksul pärast enampakkumiste tulemuste kinnitamise otsuse jõustumist. Müügi ja asjaõiguse lepingu sõlmimise kulud tasub ostja. Ostupakkumine esitada kinnises ümbrikus Peipsiääre Vallavalitsusele aadressil Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, 60201 Tartu maakond märgusõnaga „Kuuse" , „Varsa", „Tünsasalu", „Lepa",  „Jõenurga", „Pärnaõie",  „ Viira", „Uue-Lombi" või „Toominga". Pakkumiste esitamise lõpptähtaeg on 04. september 2020 kell 10.00. Pakkumiste avamine toimub samal päeval kell 10.15. Ümbrik peab sisaldama täielikke andmeid pakkuja kohta, dokumenti osalustasu ja tagatisraha tasumise kohta, sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumissummat ja kuupäeva, esitaja allkirja, esindaja puhul volikirja. Pakkujal on kohustus tutvuda enne pakkumuse esitamist müüdava varaga.

 

Info: Peeter Kiuru tel. 5393 2566

Kalmar Raudsepp tel. 515 4875