« Tagasi

Esmakordselt kooli mineva lapse toetusest

Toetust makstakse vanemale (eestkostjale/hooldajale), kelle Eesti rahvastikuregistri järgne elukoht on Peipsiääre vald kui laps asub õppima esimesse klassi valla põhikoolis, vene õppekeelega koolis või meditsiinilistel näidustustel erikoolis. 

Toetuse suuruseks on 70 eurot. Samuti kingitakse septembrikuu jooksul Peipsiääre valla koolide esimsesse klassi minevatele lastele nimelised sussikotid.

Toetuse saamiseks saab esitada Peipsiääre Vallavalitsusele kirjaliku avalduse ajavahemikul 1. augustist kuni 30. septembrini 2022. Toetus makstakse välja hiljemalt oktoobri lõpuks.

Lisainfo telefonil  (+372) 5669 3734 (Vaike Torokvei)