Peipsiääre Vallavalitsus pakub tööd logopeedile.

 

Ootused kandidaadile:

·       kvalifikatsioonile vastav haridus (haridus võib olla omandamisel);

·       avatud meel ja koostöövõime;

·      soov toetada lapsi ja peresid;

·       õpi- ja otsustusvõime, analüüsi- ja planeerimisoskus.

 

Töö kirjeldus:

·       kõneravi vajavate laste väljaselgitamine, nende õppe ja arengu toetamine;

·       kõneravitundide ettevalmistamine ja läbiviimine;

·      õpetajate ning vanemate nõustamine;

·       võrgustikutöö teiste valdkondade spetsialistidega.

 

Omalt poolt pakume:

·       kaasaegseid töötingimusi;

·       erialaseid koolitusi ja enesetäiendamise võimalusi;

·       toetavat ja sõbralikku meeskonda;

·      sõidukompensatsiooni.

 

Kandideerimiseks palume saata CV koos sooviavalduse ja palgasooviga ning haridust tõendavad dokumendid e-posti aadressile vald@peipsivald.ee. Kandideerimise tähtaeg on 13.08.2021.

 

Lisainfo: haridus- ja noorsootööspetsialist Bianka Makoid, bianka.makoid@peipsivald.ee või tel 5872 0355.

 

_________________________________________________

Peipsiääre Vallavalitsus pakub tööd eripedagoogile.

 

Ootused kandidaadile:

·       kvalifikatsioonile vastav haridus (haridus võib olla omandamisel);

·      avatud meel ja koostöövõime;

·       kohusetundlikkus ning hea suhtlemisoskus;

·       soov toetada lapsi ja peresid;

·       õpi- ja otsustusvõime, analüüsi- ja planeerimisoskus.

 

Töö kirjeldus:

  • lasteaia- ja kooliealiste laste arengu toetamine ning õpetajate ja vanemate nõustamine;
  • lapsest lähtuva individuaalse õppekava koostamisele kaasaaitamine;
  • õpiabitundide planeerimine ja läbiviimine;
  • erivajadusega lapsega seotud meeskonna töö juhtimine ning osapooli arvestavate lahenduste väljapakkumine.

Omalt poolt pakume:

·       kaasaegseid töötingimusi;

·       erialaseid koolitusi ja enesetäiendamise võimalusi;

·     toetavat ja sõbralikku meeskonda;

·       sõidukompensatsiooni.

 

Kandideerimiseks palume saata CV koos sooviavalduse ja palgasooviga ning haridust tõendavad dokumendid vald@peipsivald.ee. Kandideerimise tähtaeg on 13.08.2021.

 

Lisateave: Peipsiääre valla haridus- ja noorsootööspetsialist Bianka Makoid, bianka.makoid@peipsivald.ee või tel 5872 0355.

 

_________________________________________________

Direktor

Alatskivi Kunstide Kooli direktor

 

Avaldati: 09.07.2021 - Tööpakkumise nr: 1457220

Tööülesanded

 

 

Direktori põhiülesanne on huvikooli õppetöö korraldamine ja koostöö koordineerimine vallavalitsuse hallatavate asutustega.

Direktor juhindub huvikooli seadusest ja teistest huviharidust reguleerivatest Eesti Vabariigi õigusaktidest.

Tööülesanded:
1) esindab kooli kõigis õigustoimingutes, mis on vajalikud tema seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks;
2) tagab õppimisvõimalused kooli vastu võetud õpilastele ning kontrolli koolikohustuse täitmise üle:
3) korraldab seaduses ettenähtud dokumentide avalikustamise;
4) määrab personali koosseisu lähtudes valla eelarvelistest võimalustest;
5) sõlmib personaliga töölepingud ning muudab ja lõpetab need;
6) koostab kooli eelarve;
7) määrab personali ülesanded ja kohustused, õigused ja vastutuse töökorralduse reeglitega, ametijuhendi ja töölepinguga, mis on kooskõlas kooli põhimäärusega ja teiste seadusandlike aktidega;
8) korraldab kooli arengukava koostamise ja esitab selle kinnitamiseks vallavolikogule;

Nõuded kandidaadile

 

 
 
 
Töökogemus sarnasel ametikohal
vähemalt 2 aastat
Haridustase
bakalaureus
Keeleoskus
Keel Kõnes Kirjas
eesti keel - nõutud C1 - väga hea C1 - väga hea
Juhtimisõigus
B kategooria
Arvutioskus
kesktase

Omalt poolt pakume

 

 

Mitmekesist ja vastutusrikast tööd; arenguvõimalusi ja erialaseid koolitusi; toetavat ja sõbralikku meeskonda; kaasaegset töökeskkonda; põhipuhkust 56 kalendripäeva; hüvitist teenistusülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise eest.

Töökoha andmed

 

 
 
 
 
 
 
Töökoha asukoht
Tartu maakond, Peipsiääre vald, Alatskivi alevik, Kooli tn 1
Vabade töökohtade arv
1
Töötasu (bruto)
1280 EUR
Tööaeg
Täistööaeg
Töösuhte kestus
Tähtajatu
Tööle asumise aeg
09.08.2021

Kandideerimise info

 

 

Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada järgmised kandideerimisdokumendid:
1. allkirjastatud kandideerimisavaldus;
2. elulookirjeldus (cv), sealhulgas töö- või teenistuskäik;
3. haridust tõendavad dokumendid;
4. muud olulised andmed.

Kandideerimisdokumendid esitatakse Peipsiääre Vallavalitsuse aadressil Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond 60201 või digiallkirjastatult e-posti aadressile
vald@peipsivald.ee hiljemalt 30. juuli 2021 kella 16:00.

 
Kandideerimise tähtaeg
30.07.2021
Kontakt
Bianka Makoid, haridus-ja noorsootööspetsialist/osakonna juhataja, telefon: +37258720355, e-post: bianka.makoid@peipsivald.ee

 

 

_________________________________________________

 

Arendus- ja hankespetsialist

 

Tööülesanded

 

 

Valla põhiliste strateegiliste arengusuundade ja eelistuste väljatöötamine; valla arengukava koostamise ja selle muutmise korraldamine ja koordineerimine; valla turismialase tegevuse koordineerimine ja arendamine ning välisvahenditest rahastatavate projektide koostamine, esitamine ja juhtimine. Peipsiääre Vallavalitsuses läbiviidavate riigihangete planeerimise ja ettevalmistamise korraldamine ja nende läbiviimise õiguspärasuse tagamine.

Nõuded kandidaadile

 

 
 
Haridustase
bakalaureus
Keeleoskus
Keel Kõnes Kirjas
eesti keel - nõutud C1 - väga hea C1 - väga hea
inglise keel - nõutud B2 - hea B2 - hea
Juhtimisõigus
B kategooria
Arvutioskus
kesktase
Muud nõuded
Soovitavalt juriidiline, haldus- või majandusalane kõrgharidus, varasem töökogemus projektide ja hangete läbiviimisel. Kasuks tuleb vene keele oskus

Omalt poolt pakume

 

 

Mitmekesist ja vastutusrikast tööd; arenguvõimalusi ja erialaseid koolitusi; toetavat ja sõbralikku meeskonda; kaasaegset töökeskkonda; põhipuhkust 35 kalendripäeva; hüvitist teenistusülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise eest.

Töökoha andmed

 

 
 
 
 
 
 
Töökoha asukoht
Tartu maakond, Peipsiääre vald, Alatskivi alevik, Tartu mnt
Vabade töökohtade arv
1
Töötasu (bruto)
1520 EUR
Tööaeg
Täistööaeg
Töösuhte kestus
Tähtajatu

Kandideerimise info

 

 


Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada järgmised kandideerimisdokumendid:
1. allkirjastatud kandideerimisavaldus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad
ametniku teenistusse võtmise;
2. elulookirjeldus, sealhulgas töö- või teenistuskäik;
3. haridust tõendavad dokumendid;
4. motivatsioonikiri;
5. muud olulised andmed.

Kandideerimisdokumendid esitatakse märgusõna all "Arendus- ja hankespetsialisti konkurss" Peipsiääre Vallavalitsusele aadressil Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond 60201 või digiallkirjastatult e-posti vald@peipsivald.ee. Kandideerimise tähtaeg 08.07.2021-09.08.2021 kella 16.00.

Konkursi kohta annab informatsiooni Peipsiääre vallavanem Aleksandr Širokov, tel (+372) 504 0738, e-post vallavanem@peipsivald.ee.

 

Kontakt
Aleksandr Širokov, Asutuse esindusõiguslik isik, telefon: 5040738, e-post: vallavanem@peipsivald.ee

 

 

 

 

_________________________________________________

 

 

 

TÖÖPAKKUMISED TARTU MAAKONNAS

_________________________________________________

 

 

 

 

 

_________________________________________________