JÄÄTMETE SORTEERIMISEST JA ÄRAANDMISE VÕIMALUSTEST PEIPSIÄÄRE VALLAS NING LÄHIM PRÜGILA

Alatskivi jäätmejaam on alates 22.aprillist 2020 kuni 31.05.2020 avatud neljal korral nädalas.

Kolmapäeval kell 9 – 12

Neljapäeval,  reedel kell  15-18

Laupäeval  kell 12-15

Vastu võetakse elektroonikajäätmeid (külmkapid, pliidid, telerid, arvutid jne), ohtlikke jäätmeid (saastunud taara, värvid, taimemürgid jne), suuremõõtmelisi jäätmeid (vana mööbel), ehitusjäätmeid, rehve kuni 4 tk korraga , tekstiilijäätmeid ja pakendijäätmeid. Vastu ei võeta segaolmejäätmeid.

Tasu eest võetakse vastu suuremõõtmelisi jäätmeid, tekstiilijäätmeid  ja ehitusjäätmeid (s.h  eterniit). Jäätmed peavad olema sorteeritud.

Palun jälgida platsil liikudes 2+2 reeglit! Korraga võib platsile sõita 1 auto.

 

Info tel 5106713

PRÜGILA

Lähim prügila on Torma prügila. Võtikvere küla, Torma vald, Jõgevamaal (avatud E-R 9.00-18.00, L 9-16, P suletud). 
Tasuta võetakse vastu paberi-, papp-, plast-, sega- ja klaaspakendid taaskasutusse, puhas põllumajandusplast (põllumajanduses kasutatav silopallikile, silokattekile, kiletunnel, kattevõrk ja plastnöör), elektroonikaseadmeid (komplekssed), liigiti kogutud tellised, betoon ja kivi. Puidujäätmed, süvenduspinnas ja teised jäätmed (sh plast, klaas, puit, tekstiil jne ) on tasulised. Samuti võetakse tasu eest vastu ka aia- ja haljastusjäätmeid ning biolagunevad köögi – ja sööklajäätmeid.
 

PIIRKONNA JÄÄTMEKOGUMISKOHAD 

Alatskivi piirkond:

Alatskivi jäätmejaam asukohaga  Päiksi tee, Jäätmejaama kinnistu, Alatskivi  alevik

Vara piirkond:

SULETUD KUNI ERIOLUKORRA LÕPUNI!

Vara külas 

Vastu võetakse elektri- ja elektroonikaseadmeid, suuregabariidilisi jäätmeid.

LOOMSETE JÄÄTMETE KÄITLEMINE

AS Vireen, Ebavere küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Virumaa.
 

PAKENDIKONTEINERID ON LEITAVAD:

https://pakendiringlus.ee/pakendikonteinerid/avalik/

http://www.tvo.ee/pakendipunktid

http://www.eto.ee/eto-konteinerid/

 

HOIDKEM LOODUS JA KODUKOHT PUHTANA.

TOIMIGE KESKKONNASÕBRALIKULT OMA JÄÄTMETEGA.