LUMETÕRJE PEIPSIÄÄRE VALLAS 

TÄHELEPANU!

Erateede omanikel palume arusaadavalt tähistada tee kulg ja/või ohtlikud objektid (kivid, kännud, kraavid jms). Puude oksad, mis võivad tekitada traktoritele vigastusi, tuleb eemaldada. Kui nimetatud tingimused pole täidetud, jätab vallavalitsus endale õiguse teid, millel esinevad eelpool mainitud takistused mitte lumest koristada.

Lumetõrjetööde teostaja lepingujärgsete tööüleseannete hulka ei kuulu majapidamiste juures asuvate hoovide ja platside puhastamine.

Tööpiirkond Töid teostab Kontakt

ALATSKIVI
Alatskivi alevik, Alasoo, Kuningvere, Kõdesi, Nina, Peatskivi, Päiksi, Rootsiküla, Savastvere

FIE Enn Lõhmus                       

Tel (+372) 506 1779                            

ALATSKIVI
Haapsipea, Linaleo, Passi, Ronisoo, Torila, Tõruvere, Väljaküla

Friendsland OÜ
            

Tel (+372) 523 8091                                                         

ALATSKIVI
Kesklahe, Kokora, Lahe, Lahepera, Naelavere, Orgemäe, Padakõrve, Pusi, Riidma, Rupsi, Saburi, Savimetsa, Sudemäe, Tedreküla, Toruküla, Virtsu

Friendsland OÜ
 
Tel (+372) 523 8091

VARA
Välgi piirkond

ESK Grupp OÜ Tel (+372) 502 5478

VARA
Vara I piirkond

FIE Paul Riispere Tel (+372) 521 5003

VARA
Vara II piirkond

Demoona OÜ Tel (+372) 5804 1985

VARA
Koosa piirkond

Koosalaane OÜ

Tel (+372) 513 8927

PALA
Assikvere-Nõva

Palmet OÜ Tel (+372) 5564 0485

PALA
Pala-Tagumaa

Mantar Invest OÜ Tel (+372) 515 9294

PALA
Sääritsa-Punikevere

AT Maagrupp OÜ Tel (+372) 521 7945
PEIPSIÄÄRE Kiriltrans OÜ Tel (+372) 529 2594
KALLASTE  Peipsiääre Vallavalitsus Tel (+372) 517 6641