LÕPPENUD HANKED 2022

N1 kategooria sõiduki (kaubiku) soetamine

Pakkumuskutse

Tehniline kirjeldus

Pakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatuna aadressile vald@peipsivald.ee hiljemalt 04.11.2022 kell 10. 00.

Pakkumus peab olema jõus vähemalt 30 (kolmekümne) päeva vältel alates pakkumuste esitamise tähtpäevast.

Kontaktandmed: majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp, tel: 515 4875, e-post: kalmar.raudsepp@peipsivald.ee

Peipsiääre valla teede talihooldus

Peipsiääre Vallavalitsus korraldab lihthanke Peipsiääre valla teede talihoolduseks 2022-2023 aasta talveperioodiks.

Tööpiirkonnaga on võimalik tutvuda ning selle iseärasuste ja töömahtude kohta saab täiendavat informatsioonikontaktandmetel:

Pakkumused tuleb esitada hiljemalt 03.10.2022.a. kell 08.15

Pakkumused avatakse 03.10.2022.a. Kell 08.30 Peipsiääre vallavalitsuses, aadressil  Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Tartumaa, 60201.

Hanke dokumentide kohta saab selgitust kontaktandmetel:

Hankedokumendid Peipsiääre vallas kohalike teede talihoolduseks 2022-2023 aasta talveperioodiks.

____________________________________

Peipsiääre vallale audiitorteenuse tellimine

Audiitorteenuse tellimise eesmärgiks on Peipsiääre valla 2022., 2023. ja 2024. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande, osaühing Kenadron,  Sihtasutus Vara Sport, Sihtasutus Alatskivi Loss, Sihtasutus Peipsiveere Hooldusravikeskus  ning sihtasutus Kallaste Arendus 2022, 2023 ja 2024. aasta raamatupidamise aastaaruannete auditeerimine. Hange sisaldab ka raamatupidamise konsultatsiooniteenust kuni 10 tunni ulatuses aastas.

Tehniline kirjeldus

Lisateave pakkujale

Hankija: Peipsiääre Vallavalitsus
Väikehange: Peipsiääre vallale audiitorteenuse tellimine, viitenumber 253480
Hankija kontaktisikuks on finantsjuht Imbi Saar imbi.saar@peipsivald
Hankelepingu kestvus on 01.10.2022-30.04.2022

Sorteerimisprügikastid Peipsiääre allasutustesse

Peipsiääre Vallavalitsus kutsub osalema hankes „Sorteerimisprügikastid Peipsiääre koolidesse" ja esitama pakkumus Peipsiääre Vallavalitsusele sorteerimist võimaldavate prügikastide tarnimiseks.

Eesmärk on Peipsiääre valla koolides tagada hiljemalt 1.jaanuarist võimalus majas sees prügi sorteerida.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 14.09.2022 kell 12.00. Pakkumused esitada aadressile vald@peipsivald.ee.

Lisainfo:

Keskkonnaspetsialist Gerda Ustimenko, telefon 5700 0004, e-aadress gerda.ustimenko@peipsivald.ee

__________________________________

Kallaste linnas Staadioni tn 9b veetornihoone rekonstrueerimise ja laiendamise põhiprojekti ehitusprojekti ekspertiis

Palume teil esitada ehituprojekti ekspertiisi hinnapakkumine Peipsiääre vallas Kallaste linnas Staadioni tn 9b (katastritunnus 27901:001:0225) veetornihoone rekonstrueerimise ja laiendamise põhiprojektile (töö nr P7220) ja sama projekti raames teostatud eriosadele.

Objektide iseloomustus: Projektiga on kavandatud Peipsiääre Vallavalitsuse tellimusel Kallaste linnas, Staadioni tn 9b kinnistul asuva veetorni hoone rekonstrueerimine vaateplatvormiga näitusehooneks (kasutamise otstarve 12621 muuseum, kunstigalerii).

Projekt

Hinnapakkumuse esitamise tähtaeg on 15.06.2022 kell 10.00. Pakkumine palume saata vald@peipsivald.ee. Hinnapakkumus peab olema kehtiv kuni 15.07.2022.a.

Pakkumuse koosseisus esitada:

1. Põhiprojekti ja osade ekspertiisi hind;

2. Ekspertiisi teostamise aeg.

__________________________________

Sorteerimisprügikastid Peipsiääre allasutustesse

Peipsiääre Vallavalitsus kutsub osalema hankes „Sorteerimisprügikastid Peipsiääre allasutustesse" ja esitama pakkumus Peipsiääre Vallavalitsusele sorteerimist võimaldavate prügikastide tarnimiseks.
Eesmärk on Peipsiääre valla allasutustes tagada hiljemalt 1.oktoobrist võimalus majas sees prügi sorteerida.

Pakkumuste esitamise htaeg on 10.05.2022. Pakkumused esitada aadressile vald@peipsivald.ee.

Lisainfo:

Keskkonnaspetsialist Gerda Ustimenko, telefon 5700 0004, e-aadress gerda.ustimenko@peipsivald.ee

Lisadokumendid:

Hanke alusdokumendid
Tehniline kirjeldus (Lisa 1)
Maksumustabel (Lisa 2)
Hankelepinguprojekt (Lisa 3)
Volikirja vorm

Osalemise taotlus

______________________________________

Kolkja Rahvamaja katuse vahetus

Palume Teil osaleda hankes „Kolkja Rahvamaja katuse vahetus".

Enne pakkumuse tegemist tuleb objektiga kindlasti kohapeal tutvuda.
Hinnapakkumise palume esitada hiljemalt 20.04.2022 kell 10.00, aadressile vald@peipsivald.ee.

Pakkumus peab olema jõus 60 päeva. Tööde lõpetamise tähtaeg on 31.08.2022.
Pakkumise dokumendid allkirjastada digitaalselt.

Pakkumise kutse (Objekti iseloomustus, pakkumuse sisu, selgitus) 

__________________________________

Biojäätmete konteinerid ja kodukompostrid Peipsiääre valda

Peipsiääre vallavalitsus korraldab riigihanke konteinerite ja kodukompostrite soetamiseks.

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 08.04.2022 kell 10.00. Pakkumus tuleb esitada läbi riigihangete registri. Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima kogumaksumuse alusel.

Hankedokumendid SIIN

______________________________________

Sibulatee turismipiirkonna Kolkja muuseumi ehitustööd

Peipsiääre vallavalitsus korraldab riigihanke Kolkja külas asuva Kolkja muuseumi rekonstrueerimiseks.

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 01.03.2022 kell 10.00. Pakkumus tuleb esitada läbi riigihangete registri. Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima kogumaksumuse alusel.

Hankedokumendid SIIN
______________________________________