LÕPPENUD HANKED 2022

Sorteerimisprügikastid Peipsiääre allasutustesse

Peipsiääre Vallavalitsus kutsub osalema hankes „Sorteerimisprügikastid Peipsiääre allasutustesse" ja esitama pakkumus Peipsiääre Vallavalitsusele sorteerimist võimaldavate prügikastide tarnimiseks.
Eesmärk on Peipsiääre valla allasutustes tagada hiljemalt 1.oktoobrist võimalus majas sees prügi sorteerida.

Pakkumuste esitamise htaeg on 10.05.2022. Pakkumused esitada aadressile vald@peipsivald.ee.

Lisainfo:

Keskkonnaspetsialist Gerda Ustimenko, telefon 5700 0004, e-aadress gerda.ustimenko@peipsivald.ee

Lisadokumendid:

Hanke alusdokumendid
Tehniline kirjeldus (Lisa 1)
Maksumustabel (Lisa 2)
Hankelepinguprojekt (Lisa 3)
Volikirja vorm

Osalemise taotlus

______________________________________

Kolkja Rahvamaja katuse vahetus

Palume Teil osaleda hankes „Kolkja Rahvamaja katuse vahetus".

Enne pakkumuse tegemist tuleb objektiga kindlasti kohapeal tutvuda.
Hinnapakkumise palume esitada hiljemalt 20.04.2022 kell 10.00, aadressile vald@peipsivald.ee.

Pakkumus peab olema jõus 60 päeva. Tööde lõpetamise tähtaeg on 31.08.2022.
Pakkumise dokumendid allkirjastada digitaalselt.

Pakkumise kutse (Objekti iseloomustus, pakkumuse sisu, selgitus) 

__________________________________

Biojäätmete konteinerid ja kodukompostrid Peipsiääre valda

Peipsiääre vallavalitsus korraldab riigihanke konteinerite ja kodukompostrite soetamiseks.

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 08.04.2022 kell 10.00. Pakkumus tuleb esitada läbi riigihangete registri. Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima kogumaksumuse alusel.

Hankedokumendid SIIN

______________________________________

Sibulatee turismipiirkonna Kolkja muuseumi ehitustööd

Peipsiääre vallavalitsus korraldab riigihanke Kolkja külas asuva Kolkja muuseumi rekonstrueerimiseks.

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 01.03.2022 kell 10.00. Pakkumus tuleb esitada läbi riigihangete registri. Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima kogumaksumuse alusel.

Hankedokumendid SIIN
______________________________________