ARENDUS- JA KESKKONNAKOMISJON

Koosoleku toimumise aeg: 30. märts 2022 kell 10.00

Koht: Vara kogukonnakeskuses

Päevakord: 

  • Vara piirkonnaga seotud küsimused

            * Lühiülevaade Vara piirkonnast ja vajadused tulevikus

  • Matkaradade, supluskohtade, vaatamisväärsuste ja loodusobjektide tähistamine, hooldamine ning rajamine.
  • Elamuarendusetoetuse idee ning võimalik väljaarendamine.
  • Kalmistu kasutamise eeskiri
  • Jooksvad küsimused ja informatsioon.

________________________________

EELARVEKOMISJON

Koosoleku toimumise aeg: 10. märtsil 2022 kell 9.00

Koht: Peipsiääre vallamaja, Tartu mnt 4, Alatskivi

Päevakord:

1. Peipsiääre valla 2022 aasta eelarve projekti eelnõule esitatud muudatusettepanekute

läbivaatamine.

2. Haavatare kinnistu omandamine

3. Jooksvad küsimused

 

Protokoll

________________________________

HARIDUSKOMISJON

Koosoleku toimumise aeg: 15. veebruar 2022 kell 14.00

Koht: Koosolek veebis

Päevakord:

1. 2022. a hariduskomisjoni tööplaani koostamine

2. Koosa Lasteaia arengukava

3. Alatskivi kooli põhimääruse muutmine

4. Juhan Liivi luuleauhinna väljaandmise kord

5. Liivi Muuseumi põhimäärusa

 

Protokoll

__________________________________________

MAJANDUSKOMISJON

Koosoleku toimumise aeg: 25. märtsil 2022 kell 16.00

Koht: Samovarimaja, Kesk 21, Varnja alevik

Päevakord:

1. Mustkatte alla viidavate teede määramine 2022 aastal

2. Massipiirangu kehtestamise põhimõtete määramine

3. Puhkealade korrashoid ja hooldus

__________________________________________

REVISJONIKOMISJON

Koosoleku toimumise aeg: 13. jaanuar 2022 kell 9.00

Koht: Peipsiääre vallamaja, Tartu mnt 4, Alatskivi

Päevakord:

1. Revisjonikomisjoni töö korralduse arutelu

2. Revisjonikomisjoni 2022.a tööplaani arutelu

Protokoll

__________________________________________

SOTSIAALKOMISJON

Koosoleku toimumise aeg: 21. märts 2022 kell 15.00

Koht: Peipsiääre vallamaja, Tartu mnt 4, Alatskivi

Päevakord:

1. Tutvumine valla sots.osakonna töökorraldusega

2. Komisjonile laekunud küsimuste läbivaatamine.

__________________________________________

KULTUURI- JA SPORDIKOMISJON

Koosoleku toimumise aeg: 22. märts 2022 kell 15.00

Koht: Google Meet keskkonnas

Päevakord:

1. Peipsiääre valla Keskraamatukogu struktuuri ja põhimääruse muutmine

Protokoll