KÄIMASOLEVAD HANKED

Sorteerimisprügikastid Peipsiääre allasutustesse

Peipsiääre Vallavalitsus kutsub osalema hankes „Sorteerimisprügikastid Peipsiääre allasutustesse" ja esitama pakkumus Peipsiääre Vallavalitsusele sorteerimist võimaldavate prügikastide tarnimiseks.
Eesmärk on Peipsiääre valla allasutustes tagada hiljemalt 1.oktoobrist võimalus majas sees prügi sorteerida.

Pakkumuste esitamise htaeg on 10.05.2022. Pakkumused esitada aadressile vald@peipsivald.ee.

Lisainfo:

Keskkonnaspetsialist Gerda Ustimenko, telefon 5700 0004, e-aadress gerda.ustimenko@peipsivald.ee

Lisadokumendid:

Hanke alusdokumendid
Tehniline kirjeldus (Lisa 1)
Maksumustabel (Lisa 2)
Hankelepinguprojekt (Lisa 3)
Volikirja vorm
Osalemise taotlus

__________________________________