Peipsiääre valla kriisikomisjon:

Esimees- Aleksandr Širokov

Aseesimees- Sergei Täpsi

Liikmed- Varmo Laumets, Kalev Parik, Rutt Pirk, Peeter Kiuru, Väino Kivirüüt

ETTEVAATUSABINÕUDEST PEIPSIÄÄRE VALLAS SEOSES KOROONAVIIRUSE LEVIKU TÕKESTAMISEGA

14.01.2020 Vallavalitsuse istungil arutati piirangute kehtestamist koroonaviiruse leviku tõkestamiseks vallas – OTSUSTATI:

  • keelata avalike ürituste läbiviimine Peipsiääre valla haldusterritooriumil kuni 14.veebruarini 2021;
  • vallavalitsuse teenistujad jätkavad töötamist kaugtööl kuni 31.jaanuarini 2021;
  • lõpetada vallavalitsuse poolt kehtestatud piirangud valla koolidele, Alatskivi Kunstide Koolile, noortekeskustele, spordisaalidele, huvikoolidele, huviringidele ja raamatukogudele arvestades, et kõik asutused järgivad koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud üleriigilisi reegleid;
  • huvitegevust läbiviivatele asutustele tehakse ettepanek, et trennidesse ja huviringidesse lubataks ajutiselt kuni 31.jaanuarini 2021 ainult kohaliku kogukonna või kohaliku kooli lapsi. 

Protokoll SIIN