2022 AASTAL ILMUB LEHT   MATERJALID PEAVAD LAEKUMA HILJEMALT
27. jaanuaril 14. jaanuariks
25. veebruaril 11. veebruariks
31. märtsil 18. märtsiks
28. aprillil 15. aprilliks
26. mail 13. maiks
30. juunil 17. juuniks
JUULIS LEHTE EI ILMU  
25. augustil 12. augustiks
29. septembril 16. septembriks
27. oktoobril 14. oktoobriks
24. novembril 11. novembriks
29. detsembril  16. detsembriks

 

  • Peipsiääre Teataja  ilmub 11 korda aastas iga kuu viimasel neljapäeval ning jõuab lugejateni paberlehena kahe päeva jooksul. 
  • Üle terve Peipsiääre valla levitab Peipsiääre Teatajat Omniva.
  • Peipsiääre Teataja on tasuta kättesaadav vallamajas, valla teeninduskeskustes, kauplustes, raamatukogudes, tanklas.
  • PDF versioon on leitav ka valla kodulehel www.peipsivald.ee ning Facebookis lehel "Peipsiääre vald".