Peipsiääre Vallavalitsuse 25. mai 2021 korraldusega nr 225 rahuldati hajaasustuse programmist 2021 järgmised taotlused:

Toetuse saaja nimi

Projekti nimi ja tegevused

eraldatud toetussumma (EUR)

Liivi Raig

 

Ätte küla, Koidula talu kanalisatsioon, septik ja imbväljak

2403

 

Urmas Sipelgas

Peatskivi küla, Luige talu reoveepuhasti paigaldus

4301,4

 

Jevgenija Kuznetsova

Metsakivi küla, Telliskivi talu (korterelamu) puurkaevu rajamine

4771,74

 

Kaupo Känd

Meoma küla, Rommi talu veesüsteemide ehitus

2561

Kert Annuk

Kuusiku küla, Aru talu puurkaevu rajamine

4417,98

Helle Logina

Kuusiku küla, Uus-Hindo talu puurkaevu ehitus

4562,7

Jana Roosimägi

Koosalaane küla, Pille talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine

3618

Siiri Menind

Assikvere küla, Lauri talu heitvee käitlemine (septiku paigaldus)

1295,78

Tanel Treial

Sääritsa küla, Maasingu talu septiku paigaldamine

3081,6

Rauno Kaiv

Sookalduse küla, Kivastiku talu puurkaevu rajamine

3999,9

Mihkel Pärn

Punikvere küla, Mihkli talu kanalisatsioonisüsteemi ehitamine

1732,62

Viljar Kook

Haapsipea küla, Harju talu salvkaevu puhastus

860,28

Viljar Kook

 

Haapsipea küla, Harju talu kanalisatsiooni rajamine, biopuhasti paigaldamine

5266,2

 

Heiki Rebas

Sookalduse küla, Soorebaste talu puurkaevu ja pumpla rajamine

5487,3

Kaupo Känd

 

Meoma küla, Rommi talu kanalisatsiooni ehitamine

3939

 

Kati Kirikal

 

Haavakivi küla, Sepa talu puurkaevu rajamine

4277,28

 

Kuldar Västrik

Alajõe küla, Kivi talu puurkaevu rajamine

3424,22