Peipsiääre Vallavalitsuse dokumendiregister
Dokumendiregistri kasutusjuhend

Vastavalt avaliku teabe seadusele peab kohalik omavalitsus veebis avalikustama oma dokumendiregistri.
Peipsiääre Vallavalitsuse dokumendiregistrisse kantakse vallavalitsuse ja vallavolikogu saadud või loodud dokumendid.

Avalikus dokumendiregistris ei avalikustata dokumente, millele kehtib juurdepääsupiirang (nt inimeste eraelulised andmed).

________________________________________________________________

ENDISTE OMAVALITSUSTE DOKUMENDIREGISTRID

________________________________________________________________

VALLAVALITSUSE  ÕIGUSAKTID JA PROTOKOLLID 

Peipsiääre Vallavalitsus alates 09.11.2017