Haridus- ja kultuuriosakond

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Haridusspetsialist Bianka Makoid 5872 0355 Haridusalane nõustamine ning valdkondliku info vahendamine; haridusasutuste vahelise koostöö koordineerimine; valdkondlike õigusaktide koostamine; noorsootöö (sh avatud noorsootöö, huvihariduse ja huvitegevuse) koordineerimine.
Kõrgharidus (kasvatusteadus, MA haridusteadused)
Puhkusel 08.07-09.08.2024.
Sporditööspetsialist Priit Allikivi 5304 6113 Valla spordisündmuste planeerimine ja korraldamine, spordiühenduste töö koordineerimine, spordiinfo kogumine ning levitamine.
Kõrgharidus (terviseteadus, MSc)
Kultuuritööspetsialist Reet Kruup 525 0987 Valla kultuurialase tegevuse koordineerimine ja arendamine ning valla kultuurisündmuste planeerimine ja korraldamine.
Keskeriharidus (laulu eriala)
Puhkusel 08.07-11.08.2024, asendab Priit Allikivi.
Kultuuritöötaja, Kolkja Marina Lõsak 5692 6183 Keskharidus