Haridus- ja kultuuriosakond

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Haridusspetsialist Bianka Makoid 5872 0355 Kõrgharidus, magister (kasvatusteadus)
Sporditööspetsialist Priit Allikivi 5304 6113 Kõrgharidus, magister (terviseteadus)
Kultuuritööspetsialist Reet Kruup 525 0987 Keskeriharidus (laulu eriala)
Puhkusel 31.01.-03.02.2023
Kultuuritöötaja, Kolkja Marina Lõsak 5692 6183 Keskharidus
Noorsootöötaja, Kallaste Irina Berežnaja 5808 0376 Rakenduslik kõrgharidus