Lehed sildiga <em>tartu 2024 väikeprojektid</em>.

Tartu 2024 väikeprojekti toetus on suunatud Tartu linnas ja Lõuna-Eestis 2024. aastal korraldatavale sündmusele

Taotlusvoor on avatud 30. jaanuar – 31. märts 2023. Taotluse saab esitada Tartu linnaportaalis. Toetuse määruse leiad Riigi Teatajas.

Taotlusvooru kaudu rahastatakse kultuuriprojekte Tartu linnas kokku kuni 100 000 euroga ja Lõuna-Eestis 163 185 euroga. Toetuse alammäär on 2024 eurot ja ülemmäär on 5000 eurot.

Taotlusvoorust on oodatud osa võtma projektid, mille keskmes on publikule suunatud sündmus(ed), mida võib toetada uute kunstiteoste loomine.

Tartu 2024 väikeprojekti toetust on õigus taotleda juriidilisel isikul, kelle sündmus haakub Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 väärtustega ja loovkontseptsiooniga Ellujäämise Kunstid. Hindamiskomisjon hindab vaid neid sündmuseid, mis pole seotud ühegi varasema kultuuripealinna programmi projektiga.

Tartu 2024 veebiinfotund, mis tutvustab väikeprojekti taotlusvooru toimub kolmapäeval, 15.03 kell 16-17.

Taotluses tuleb esitada

 • väikeprojekti nimi;

 • taotleja andmed ja kontaktisik;

 • idee kirjeldus ja seos Ellujäämise Kunstide loovkontseptsiooniga;

 • tegevus- ja teavitusplaani kirjeldus;

 • kaasatud partnerite ja ettevalmistamise ning elluviimise võtmeisikute nimed;

 • taotletav toetussumma;

 • kogueelarve kulude ja tuludega, sh oma- või kaasfinantseering;

 • toetuse väljamakse aeg;

 • toimumise aeg ja koht ja omavalitsuse nimi;

 • kirjalikult kinnitatud valmidus järgida Tartu 2024 keskkonnahoidlike sündmuste korraldamise juhendit;

 • vajadusel muud olulised andmed.

Oma- ja kaasfinantseering

Väikeprojekti toetuse saamise eeldus on oma- või kaasfinantseering vähemalt 10% väikeprojekti kogumaksumusest. Omafinantseering võib olla vabatahtlik töö, mille rahaline väärtus lähtub Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast.

Taotlust hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:

 • idee ja seos Ellujäämise Kunstide loovkontseptsiooniga;

 • tegevusplaani teostatavus;

 • partnerite valdkonnaülesus ja panus väikeprojekti teostamisel;

 • publiku kirjeldus;

 • eelarve realistlikkus.

Toetuse taotlusi hindab sihtasutuse loovjuhi moodustatud hindamiskomisjon, kuhu kuuluvad sihtasutuse töötaja(d), Lõuna-Eesti omavalitsuste esindaja(d) ja/või regionaalse ekspertkomisjoni liige.

Küsimuste korral võta ühendust: programm@tartu2024.ee

Näitan: 1 tulemust.