Peipsiääre Vallavalitsuse  16.juuni 2020  korraldusega nr 270  rahuldati hajaasustuse programmist 2020  järgmised taotlused:

 

Toetuse saaja ja kaastaotlejate nimed

Projekti nimi ja tegevused

Eraldatud toetussumma (EUR)

Toomas Täpsi

Männisalu talu salvkaevu rajamine Matjama külas

2562,09

Eneli Kisar

Ülase kinnistu veesüsteemide rajamine Metsakivi külas

952,05

Eneli Kisar

Ülase kinnistu  septiku ja imbväljaku rajamine Metsakivi külas

2796,14

Andrus Aria

Anu talu septiku ja imbväljaku rajamine Metsakivi külas

1756,74

Indrek Nõmm, Helgi Vaga, Enno Oras, Ants Lõhmus, Maie Paluoja

Nässi kinnistule puurkaevu ja majapidamistele veetrasside rajamine Kokanurga külas

10390,66

Laura Lillepalu-Scott

Lombi talu puurkaevu rajamine Ronisoo külas.

2366,46

Jelena Kurtova

Vaarika talu salvkaevu rajamine Metsakivi külas

1897,84

Reigo Põdersalu

Viru talu puurkaevu rajamine Koosa külas

4140

Helju Lea

Kiltre talu salvkaevu ja veetrassi rajamine Assikvere külas

1506,96

Martin Tens

Tensi talu puurkaevu rajamine Koosa külas

4381,80

Lehar Laumets, Kerti Oja

Krongi kinnistule puurkaevu rajamine Tagumaa külas

6150,60

Tarmo Parts

Saviaugu juurdepääsutee parandamine Tagumaa külas

4760,48

Lea Klemmer

Vahtramäe talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine Matjama külas

2211

Daniel Mogom

Kaasiku talu puurkaevu rajamine Assikvere külas

4221

Villu Lukk

Jõesaare talu puurkaevu rajamine Kusma külas

4864,20

Keity  Eres

Liiva talu veesüsteemi ehitus Pala külas

1919,05