VALLAVALITSUSE KOOSSEIS

Peipsiääre Vallavalitsuse koosseis kinnitatud 1. novembril 2017 otsusega nr 7.

Jrk nr

Nimi ja perekonnanimi

 

E-post

Telefon

1.

Aleksandr Širokov

vallavanem

vallavanem@peipsivald.ee

(+372) 504 0738

2.

Peeter Kiuru

abivallavanem

peeter.kiuru@peipsivald.ee

(+372) 5393 2566

3.

Väino Kivirüüt

abivallavanem

vaino.kiviruut@peipsivald.ee

(+372) 504 1491

4.

Kalmar Raudsepp

kalmar.raudsepp@peipsivald.ee

(+372) 515 4875

5.

Jekaterina Tõlnikova

jekaterina.tolnikova@peipsivald.ee

(+372) 5193 9085

6.

Kalev Parik

parikkalev@hotmail.com

(+372) 514 7404

7.

Haibula Zirkilov

haibula.zirkilov@peipsivald.ee

(+372) 5556 9788

 

Valitsusliikmetele hüvitise suuruse määramine ja maksmise kord