VABAD PINNAD 

Kallastel Keskväljak 2, Keskväljak 4, Oja 13

Otsime huvilist, kes soovib oma äritegevust ja ideid teostada Kallaste linna endise kutsekooli peahoones või selle kõrvalhoones, mida on lihtne uueks otstarbeks kohandada. Kallaste linnas olevate kinnistuste arendamise eesmärk on Kallaste linna tühjadele hoonetele uue elu andmine ning ala kujunemine äripiirkonnaks.

Arenduspiirkond hõlmab ligikaudu 5605m² suurust ala Peipsiääre valla kirdeosas, millel on 3 erinevat krunti. Ala paikneb Kallaste linna keskuses, Keskväljaku ja Oja tänaval, Peipsi järve läheduses ja teiselt poolt linnapargi ääres. Kruntide suurused on vahemikus 1297 – 2212m². Kruntide sihtotstarbeks on ärimaa. Ettevõtjatele on jäetud võimalus ka krunte liita ja seega soetada just endale sobiva suurusega kinnistu.

Tehniline infrastruktuur on kinnistustel välja ehitatud, mistõttu on ettevõtjatel võimalik soodsatel tingimustel endale sobiv kinnistu soetada või taotleda hoonestusõiguse omandamisõigus. Kinnistud ei ole koormatud kolmandate isikute õigustega. Täpsemad tingimused omanikult, vald@peipsivald.ee .

***

Волостная управа Пейпсияэре ищет инвесторов, заинтересованных в осуществлении бизнеса или реализации перспективных идей на территории главного здания или подсобных помещений бывшего профессионально-технического училища города Калласте. Помещения можно легко адаптировать для использования в новых целях. Развивая подобные объекты, город Калласте стремится вдохнуть новую жизнь в пустующие здания и преобразовать этот участок города в деловой район.

Зона развития площадью примерно 5 605 кв. м расположена на северо-востоке волости Пейпсияэре и состоит из трёх кадастровых единиц. Земельные участки расположены в центре города Калласте, на улицах Кесквяльяк и Оя, вблизи от Чудского озера и рядом с городским парком. Площадь земельных участков, имеющих коммерческое целевое назначение, варьируется в пределах 1297–2212 кв. м. Будущие собственники могут объединить несколько земельных участков в один, чтобы приобретаемая недвижимость в лучшей степени соответствовала потребностям их бизнеса.

Предлагаемые объекты недвижимости оснащены необходимой технической инфраструктурой, что позволяет предпринимателям приобрести подходящий для них земельный участок на льготных условиях или же ходатайствовать о получении права на застройку. Недвижимость не обременена требованиями третьих лиц. Для получения более подробной информации просим отправить запрос собственнику по адресу vald@peipsivald.ee.

Kruntide asukoht kaardil (Maa-ameti kaart)
Расположение земельных участков на карте (карта Земельного департамента)