Peipsi kandi rahvas kutsub kõiki Eestimaa gurmaane nautima parimat toitu festivalil „II Peipsi Toidu Tänav 175 km". 24.-25. augustil avavad 54 pop-up restorani oma uksed 175-kilomeetrisel...

Kõik head toitu armastavad inimesed kogunevad sel nädalavahetusel Peipsi kallastele!

Peipsi kandi rahvas kutsub kõiki Eestimaa gurmaane nautima parimat toitu festivalil „II Peipsi Toidu Tänav 175 km". 24.-25. augustil avavad 54 pop-up restorani oma uksed 175-kilomeetrisel...

22.-23. augustil toimub Alatskivil Lakesperience projekti partnerite arutelu järveturismi teenuste  ühisturunduse üle. Kokkusaamine toob kokku seitse projekti partnerit, kes tugevdavad...

Rootsi, Soome, Eesti ja Läti arutavad järveturismi teenuste ühisturunduse üle 22.-23. augustil Alatskivil

22.-23. augustil toimub Alatskivil Lakesperience projekti partnerite arutelu järveturismi teenuste  ühisturunduse üle. Kokkusaamine toob kokku seitse projekti partnerit, kes tugevdavad...

PRIAs algab Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse taotluste vastuvõtt. Maksimaalne toetussumma on kuni 40 000 € ühe taotleja kohta. Neljas taotlusvoor toimub 28.8 -...

PRIAs algab Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse taotluste vastuvõtt

PRIAs algab Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse taotluste vastuvõtt. Maksimaalne toetussumma on kuni 40 000 € ühe taotleja kohta. Neljas taotlusvoor toimub 28.8 -...

Tervisesõprade rõõmuks toimus 14. augustil Alatskivi mänguväljaku juures välijõusaali avamine. Välijõusaali avamisel osales PhD spordipedagoogika ja - sotsiaalteaduste lektor Peep Päll, kes...

Alatskivil avati välijõusaal

Tervisesõprade rõõmuks toimus 14. augustil Alatskivi mänguväljaku juures välijõusaali avamine. Välijõusaali avamisel osales PhD spordipedagoogika ja - sotsiaalteaduste lektor Peep Päll, kes...

Peipsiääre Vallavolikogu I koosseisu 22. istung toimub kolmapäeval, 14. augustil 2019  algusega kell  16.00  Koosa Noorteklubi ruumides (Koosa Rahvamaja hoone, Koosa küla,...

Peipsiääre Vallavolikogu I koosseisu 22. istung toimub kolmapäeval, 14. augustil 2019 algusega kell 16.00 Koosa Noorteklubi ruumides (Koosa Rahvamaja hoone, Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond).

Peipsiääre Vallavolikogu I koosseisu 22. istung toimub kolmapäeval, 14. augustil 2019  algusega kell  16.00  Koosa Noorteklubi ruumides (Koosa Rahvamaja hoone, Koosa küla,...

Kallaste linna Võidu tänava piirkonna ehitustöödeks on Töövõtuleping sõlmitud, mille alusel on vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööde piirkond Võidu tänava algusest kuni Võidu tänava...

Kallaste, Võidu tänava piirkonna vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööd

Kallaste linna Võidu tänava piirkonna ehitustöödeks on Töövõtuleping sõlmitud, mille alusel on vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööde piirkond Võidu tänava algusest kuni Võidu tänava...

Tartumaa Põllumeeste Liit korraldab 15. augustil Jalaka 48 kell 10.00-14.00 tasuta infopäeva meetme „Investeeringute toetamine majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas...

Infopäev maapiirkonna ettevõtjatele

Tartumaa Põllumeeste Liit korraldab 15. augustil Jalaka 48 kell 10.00-14.00 tasuta infopäeva meetme „Investeeringute toetamine majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas...

Alates tänasest, 1. augustist saavad korteriühistud Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) taotleda toetust biomassil või fossiilkütustel töötava või elektrikütet kasutava kütteseadme...

KIK avab taotlusvooru korteriühistutele kütteseadme väljavahetamiseks või kaugküttepiirkonnaga liitumiseks

Alates tänasest, 1. augustist saavad korteriühistud Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) taotleda toetust biomassil või fossiilkütustel töötava või elektrikütet kasutava kütteseadme...

Homme, 6. augustil 2019 alustab AS Emajõe Veevärgi tellimusel Kallaste linnas Võidu tänava piirkonna II etapi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamise ehitustöid Wesico Project OÜ. Torustiku...

Kallaste linnas alustatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitustöödega

Homme, 6. augustil 2019 alustab AS Emajõe Veevärgi tellimusel Kallaste linnas Võidu tänava piirkonna II etapi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamise ehitustöid Wesico Project OÜ. Torustiku...

Peipsiääre Vallavalitsus võttis 16.07.2019 korraldusega nr 347 vastu Urtsi kinnnistu detailplaneeringu. Planeeritav ala pindalaga ligi 0,7 ha asub Nina külas. Planeeringu eesmärgiks on Urtsi...

Teade detailplaneeringu vastuvõtmisest

Peipsiääre Vallavalitsus võttis 16.07.2019 korraldusega nr 347 vastu Urtsi kinnnistu detailplaneeringu. Planeeritav ala pindalaga ligi 0,7 ha asub Nina külas. Planeeringu eesmärgiks on Urtsi...

Eesti Kultuuri Koda kutsub kõiki Eestimaa elanikke sõltumata vanusest esitlema oma loomingut ükskõik millisel erialal. ??  16. augustil kell 12.00 toimub Võnnu Kultuurimajas eelvoor...

Konkurss-festival Annetekoda 2019 eelvoor Tartumaa ja Põlvamaa annetele

Eesti Kultuuri Koda kutsub kõiki Eestimaa elanikke sõltumata vanusest esitlema oma loomingut ükskõik millisel erialal. ??  16. augustil kell 12.00 toimub Võnnu Kultuurimajas eelvoor...

Töötukassa Tartumaa osakond ja bussiettevõte AS GoBus korraldavad 2. septembril infopäeva, kus tutvustatakse bussijuhi põnevat elukutset ja bussijuhiks õppimise võimalusi. Töötukassa Kvartali...

Eesti Töötukassa ja GoBus ootavad huvilisi bussijuhi elukutset tutvustavale infopäevale

Töötukassa Tartumaa osakond ja bussiettevõte AS GoBus korraldavad 2. septembril infopäeva, kus tutvustatakse bussijuhi põnevat elukutset ja bussijuhiks õppimise võimalusi. Töötukassa Kvartali...

Projekti eesmärgiks oli rajada 2019. aasta septembriks paralleelselt Vara-Kaitsemõisa riigimaanteega 1 755 meetrit valgustatud kergliiklusteed, mis ühendaks Vara keskust Varamõisaga,...

23. juulil 2019 avati pidulikult Vara-Varamõisa kergliiklustee

Projekti eesmärgiks oli rajada 2019. aasta septembriks paralleelselt Vara-Kaitsemõisa riigimaanteega 1 755 meetrit valgustatud kergliiklusteed, mis ühendaks Vara keskust Varamõisaga,...

Peipsiääre Vallavalitsus korraldab  avaliku konkursi Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli direktori ametikoha täitmiseks   Tööülesanded Kooli direktori...

Avalik konkurss Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli direktori ametikoha täitmiseks

Peipsiääre Vallavalitsus korraldab  avaliku konkursi Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli direktori ametikoha täitmiseks   Tööülesanded Kooli direktori...

Tööülesanded Lasteaed-Põhikooli direktori ülesanded tulenevad põhikooli- ja gümnaasiumi seadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest. Direktor muuhulgas: 1. juhib ja vastutab oma pädevuse...

Kallaste Lasteaed-Põhikool otsib direktorit

Tööülesanded Lasteaed-Põhikooli direktori ülesanded tulenevad põhikooli- ja gümnaasiumi seadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest. Direktor muuhulgas: 1. juhib ja vastutab oma pädevuse...

Juba 19. aastat korraldab Eesti suurim kuukiri Kodu & Aed silmapaistvate kodude ja aedade konkurssi Kodu Kauniks. Ka sel aastal ootab osalejaid palju väärikaid preemiaid ja auhindu!...

Osale Kodu Kauniks 2019 konkursil!

Juba 19. aastat korraldab Eesti suurim kuukiri Kodu & Aed silmapaistvate kodude ja aedade konkurssi Kodu Kauniks. Ka sel aastal ootab osalejaid palju väärikaid preemiaid ja auhindu!...

Anname teada, et Eesti Õigusbüroo koostöös justiitsministeeriumiga pakub tasuta ning soodustingimustel õigusabi Eestis elavatele inimestele. Teid abistavad 43 juristi üle Eesti, kelle keskmine...

Võimalus saada tasuta ning soodustingimustel õigusabi

Anname teada, et Eesti Õigusbüroo koostöös justiitsministeeriumiga pakub tasuta ning soodustingimustel õigusabi Eestis elavatele inimestele. Teid abistavad 43 juristi üle Eesti, kelle keskmine...

Elektrilevi alustas Peipsiääre vallas kiire interneti võrgu ehitusega. Esimesed ehitustööd vallas algasid Kasepää ja Kolkja alevikus, kus Elektrilevi rajab kiire interneti võimaluse kokku 172...

Elektrilevi alustas Peipsiääre vallas kiire interneti võrgu ehitusega

Elektrilevi alustas Peipsiääre vallas kiire interneti võrgu ehitusega. Esimesed ehitustööd vallas algasid Kasepää ja Kolkja alevikus, kus Elektrilevi rajab kiire interneti võimaluse kokku 172...

1.    Nina külas asuva Karja tn 4 kinnistu , registriosa nr 14895750, katastritunnus         58601:001:0383, suurus 4334 m². Maa sihtotstarve...

Peipsiääre Vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel

1.    Nina külas asuva Karja tn 4 kinnistu , registriosa nr 14895750, katastritunnus         58601:001:0383, suurus 4334 m². Maa sihtotstarve...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 23