« Tagasi

Vara Saeveski OÜ õhusaasteloa muutmise taotlus

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse OÜ Vara Saeveski (registrikood 10533890), Peipsiääre vald, Vara küla, Tartumaa) õhusaasteloa nr L.ÕV.TM-157707 muutmise taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti.

Õhusaasteloa muutmist taotletakse, kuna paigaldatakse uus hakkepuidukatel ja lisanduvad mõned kuivatid. Taotluse alusel on Keskkonnaametil valminud muudetud õhusaasteloa eelnõu ja loa muutmise korralduse eelnõu.

Õhusaasteloa muutmise taotlusmaterjalid ning eelnõu on  kättesaadav Keskkonnaameti kodulehel https://dhs-adr-kea.envir.ee/ .

Keskkonnaamet avalikustab teate õhusaasteloa taotluse menetlusse võtmise ja eelnõu valmimise kohta  ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded www.ametlikudteadaanded.ee.