« Tagasi

Vallavolikogu ootab kandidaate Peipsiääre valla aukodaniku tiitlile

Peipsiääre Vallavolikogu ootab ettepanekuid Peipsiääre valla aukodanikuks nimetamiseks 2020. aastal.  Ettepanekuid valla aukodaniku tiitli omistamiseks saab esitada läbi vallakantselei hiljemalt 15. jaanuariks kell 10.00. 

Ettepanekuid aukodanikuks nimetamise kohta on õigus esitada vallavalitsusel, selle allasutustel, volikogu komisjonidel, kõigil valla elanikel ning valla territooriumil tegutsevatel ettevõtetel, ühendustel ja organisatsioonidel.

Taotlused palume esitada kirjalikult Peipsiääre vallakantseleile aadressil Tartu mnt 4, 60201 Alatskivi alevik või e-posti aadressil vald@peipsivald.ee.

Ettepanekus peavad olema ära märgitud järgmised andmed:

1) taotleja andmed (nimi, elu- või asukoht, tegevusala);

2) aukodanikuks esitatava andmed (ees- ja perekonnanimi, elukoht, tegevusala, varasemad autasud, töökoht);

3) vallale osutatud teenete kirjeldus;

4) aukodanikuks kandideerimise nõusolek.

Peipsiääre valla teenetemärk (edaspidi teenetemärk) on valla kõrgeim aumärk, mida antakse Eesti Vabariigi kodanikele või välismaalastele Peipsiääre vallale osutatud eriliste teenete eest. Teenetemärk antakse üldreeglina üle Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud valla pidulikul üritusel. Teenetemärgi andmise otsustab vallavolikogu.