« Tagasi

Teade detailplaneeringu vastuvõtmisest

Peipsiääre Vallavalitsus võttis 16.07.2019 korraldusega nr 347 vastu Urtsi kinnnistu detailplaneeringu.

Planeeritav ala pindalaga ligi 0,7 ha asub Nina külas. Planeeringu eesmärgiks on Urtsi kinnistule (kü 12601:006:0013) ehitusõiguse ja arhitektuurinõuete määramine elamu ja abihoonete rajamiseks. Lisaks antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga. Avalik väljapanek toimub 05.08 - 18.08.2019. a ja avalik arutelu 21.08.2019 kell 10:00 Peipsiääre Vallavalitsuses Tartu mnt 4, Alatskivi alevik