Teade detailplaneeringu vastuvõtmisest (Urtsi kinnistu)

Peipsiääre Vallavalitsus kehtestas 01.10.2019 korraldusega nr 507 Urtsi kinnistu detailplaneeringu.

Planeeritav ala pindalaga ligi 0,7 ha asub Nina külas. Planeeringu eesmärgiks on Urtsi kinnistule (kü 12601:006:0013) ehitusõiguse ja arhitektuurinõuete määramine elamu ja abihoonete rajamiseks. Lisaks antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.