« Tagasi

Teade detailplaneeringu vastuvõtmisest (Noodaranna kinnistu)

Peipsiääre Vallavalitsus võttis 07.05.2019 korraldusega nr 204 vastu Noodaranna kinnistu detailplaneeringu.

Planeeritav ala pindalaga ligi 0,7 ha asub Kasepää alevikus. Planeeringu eesmärgiks on rajada Noodaranna kinnistule supluskoht ja teenindav taristu. Lisaks antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga. Avalik väljapanek toimub 27.05 - 25.06.2019. a Peipsiääre Vallavalitsuses Tartu mnt 4, Alatskivi alevik.