« Tagasi

Teade detailplaneeringu osalisest kehtetuks tunnistamisest ( Kirburohu)

Peipsiääre Vallavolikogu 26.06.2019.a. otsusega nr 48 on tunnistanud osaliselt kehtetuks Alatskivi Vallavalitsuse 03.04.2017 korraldusega nr 101 Alatskivi alevikus asuva „Lossi kinnistu detailplaneering" kehtestatud detailplaneering Kirburohu maaüksuse osas. Planeeringuala suurus on ca 1,1 ha. Detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise järgselt jääb teistel planeeringuga hõlmatud maaüksustel detailplaneering kehtima ning tagatud on detailplaneeringu alusel kavandatu terviklik elluviimine.