« Tagasi

Teade detailplaneeringu kehtestamisest (Päiksi tee 2c)

Peipsiääre Vallavalitsus kehtestas 17.09.2019 korraldusega nr 469 Päiksi tee 2c kinnistu detailplaneeringu.

Planeeritav ala pindalaga 3271 m2 asub Alatskivi alevikus. Planeeringu eesmärgiks on olemasolevate ehitiste rekonstrueerimine, tehnovõrkude ja –rajatiste ja kinnistule juurdepääsutee asukoha määramine. Lisaks antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.