« Tagasi

Teade detailplaneeringu kehtestamisest (Noodaranna kinnistu)

 

Peipsiääre Vallavalitsus kehtestas 02.07.2019 korraldusega nr 335 Noodaranna kinnistu detailplaneeringu.

Planeeritav ala pindalaga ligi 0,7 ha asub Kasepää alevikus. Planeeringu eesmärgiks on rajada Noodaranna kinnistule supluskoht ja teenindav taristu. Lisaks antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.