« Tagasi

Teade detailplaneeringu kehtestamisest

Peipsiääre vallavolikogu  07. märts  2018.a. otsusega nr 22 on kehtestatud   Varnja alevikus Kesk tn 2 (Voronja) (kat.tunnus 58701:005:0220)  katastriüksuse detailplaneering.

Detailplaneering hõlmab Kesk tn 2 katastriüksust,  kogupindala 18959 m2. Planeeringu  eesmärgiks oli Kesk tn 2 maaüksuse üksikelamu maa kruntideks jagamine, kruntidel ehitusõigse seadmine ning tehnovõrkude lahenduse planeerimine.