« Tagasi

Teade detailplaneeringu algatamisest (Urtsi, Nina külas)

Peipsiääre vallavalitsuse  28.11.2018.a. korraldusega nr 546 on algatatud  Nina külas Urtsi kinnistu 1872204 detailplaneering.

Planeering hõlmab Urtsi kinnistut. Planeeringu eesmärgiks on maaüksusele juurdepääsuteede rajamine ning tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine ning hoonetele olulisemate arhitektuurinõuete seadmine.

Koostatava planeeringu lahendus ei mõjuta oluliselt keskkonnaseisundit, millest lähtuvalt puudub vajadus keskkonnamõjude strateegilise aruande  koostamiseks.