« Tagasi

Tartumaa Arendusseltsi projektitoetuste infopäev 21. märtsil kell 13-15 Peipsiääre vallakeskuses Alatskivil

Tartumaa Arendusseltsil (TAS) on 2018. aastal projektitaotluste vastuvõtmiseks kaks taotlusvooru. Need on 26.03-10.04 ja 27.08-10.09.

 

Strateegia ja taotlemistingimuste tutvustamiseks toimub TAS-i infopäev

 

21. märtsil kell 13-15 Alatskivil Peipsiääre vallamajas (Tartu mnt 1 Alatskivi)

 

Infopäeva raames soovime:

  • jagada infot TASi strateegia ja projektitoetuse taotlemise võimaluste kohta Leader-meetmest,
  • tutvustada TASi arendustegevusi,
  • arutleda ja kaardistada piirkonna arenguvajadusi,
  • nõustada juba konkreetse ideega projektitaotlejaid.

 

Infopäevale on oodatud ettevõtjate, MTÜde eestvedajad, Peipsiääre vallavalitsuse ja arendusorganisatsioonide töötajad ning teised piirkonna arengust huvitatud inimesed.

 

TASi piirkonna arengustrateegia keskendub ettevõtlusele, kogukondadele ja koostöövõrgustikele.
Erinevate meetmete kaudu toetame väiketootmist, turismiettevõtlust, kohalike traditsioonide hoidmiseks ja arendamiseks pakutavaid teenuseid ja investeeringuobjekte, noorte ettevõtlikkust ning piirkondlikke,  regionaalseid ja rahvusvahelisi koostöövõrgustikke.


TASi strateegia ja meetmetega saab tutvuda kodulehel www.tas.ee.