« Tagasi

SEB Heategevusfond avab õppestipendiumi sügisvooru

Esmakordselt pakub SEB Heategevusfond elluastuja stardikapitali, mis on mõeldud noortele iseseisva elu alustamiseks või kodu sisustamiseks. Kandideerimine algab tänasest ja avaldusi võtame vastu kuni 23. septembrini 2019.

SEB Heategevusfondi õppestipendium asendushooldusel elavatele noortele on ainulaadne selle poolest, et stipendiumkomisjon määrab stipendiumi noore motivatsiooni põhjal, jättes kõrvale hinnetepõhise pingerea.

Õppestipendiumile ootame kandideerima:

  • asenduskoduteenusel elavaid noori (asendus-, perekodu, hooldus ja eestkosteperes);
  • järelhooldusteenusel olevaid noori;
  • noori, kes lahkusid asenduskoduteenuselt enne järelhooldusteenuse rakendumist 31.12.2018 ja
  • noori lapsevanemaid, kes on lapsevanemaks saanud enne 19. eluaastat, kellel lähivõrgustiku toetus puudub.

Stipendium on mõeldud:

  • kulude katmiseks;
  • õppevahendite ostmiseks;
  • isemajandamiseks;
  • lasteaia (lastehoiu) maksu tasumiseks (noore lapsevanema stipendium);
  • elluastuja stardikapitaliks.

Kandideerima on oodatud noored, kes juba õpivad või on alustamas õpinguid põhi-, kesk-, kutse või kõrghariduse/rakenduskõrgharidusõppes ning vanus kandideerimise hetkel ei ole vanem kui 25 aastat.

Stipendiumiprogramm on loodud, et toetada noorte toimetulekut tulevikuotsuste tegemisel ja esimeste sammude astumisel iseseisvas elus.

Programmi eesmärk on võimaldada noortele teistega võrdsemad tingimused edasiõppimiseks, enesetäiendamiseks ja oma annete realiseerimiseks.

Rohkem informatsiooni SEB Heategevusfondi õppestipendiumi programmi kohta on leitav kodulehelt http://www.heategevusfond.ee/oppestipendium.

Täpsustavad küsimused on oodatud aadressile stipendium@heategevusfond.ee.