« Tagasi

Politsei jätkab Peipsiääre vallas turvakaamerate kaardistamise projektiga

Tänaseks on kümmekond tegusat ja turvalisusest hoolivat vallaelanikku politseiga oma valvekaameravõimekust juba jaganud. Kindlasti jagub aga piirkonda teisigi, kelle kaamerasilmast võib kogukonna turvalisuse tagamisel abi olla.

Ilmekaks näiteks turvakaamera kasulikkusest pärineb sellest aastast, kui Peipsiääre vallas varastati kütust. Kuna ettevõte oli territooriumile paigaldanud valvekaamera, mis käivitus liiklumise peale ning hakkas kaadreid kohapeal toimuvast omaniku telefonile edastama, saadi kurjategijale kannule ning ühtlasi tuvastati fakt, et ta tõepoolest ei jalutanud niisama metsalagendikul, vaid oli seal pahatahtlike kavatsustega. Politseiuurimises on tuvastatud, et sama meest on alust kahtlustada mitmete teistegi varguste toimepanemises.

Selleks, et Peipsiääre vald saaks veelgi turvalisem ning kurjategijatele jääks kindel sõnum, et siin saavad nad igal juhul paljastatud ja siin neile asu ei anta, kutsub politsei kogukonda endaga koostööle. Kui teie ettevõtte territooriumi või ka eravaldust valvab kaamerasilm, andke sellest piirkonnapolitseinik Kaupo Sirelile teada telefonil 59 177 853 või saatke e-kiri kaupo.sirel@politsei.ee.

Ühtlasi soovitab politsei kõigil teistelgi soetada parema turvalisuse tagamiseks valvekaamera, milliseid saab tänapäeval hankida ka võrdlemisi soodsas hinnaklassis. Kaameratest pole üksnes kasu süütegude lahendamisel, korra tagamisel ja kurjategijate vastutusele võtmisel, vaid neil on ka heidutav mõju. Territoorium, mida valvab lisaks kaamerasilm ning kus hoiatatakse, et ala on turvakaamera valve all, satuvad väiksema tõenäosusega kurjategijate huviorbiiti kui valveta hooned.

Kaupo Sirel

Peipsiääre valla piirkonnapolitseinik