« Tagasi

Peremehetu ehitise hõivamise teade

Peipsiääre Vallavalitsus avaldab teadaande Vabariigi Valitsuse 08.08.1996 määruse nr 211 "Peremehetu ehitise hõivamise korra kinnitamine" punkti 9 alusel.

Peipsiääre Vallavalitsus teatab, et on võtnud arvele peremehetu ehitistena abihoone Haapsipea külas (piirneb Pajuvälja, 12601:001:0210, kinnistuga).

Andmed viimaste omanike kohta puuduvad.

Vastuväiteid ehitiste peremehetuse või nende kohaliku omavalitsuse poolt hõivamise kohta palume esitada kahe kuu jooksul käesoleva teate avaldamisest Peipsiääre Vallavalitsusele, aadressil Peipsiääre Vallavalitsus, Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, 60201 Tartu maakond, vald@peipsivald.ee, tel 730 2370.