« Tagasi

Peipsiääre Vallavolikogu I koosseisu 9. istung toimub 28. märtsil 2018 algusega kell 16.00 Koosa Noorteklubi ruumides (Koosa Rahvamaja hoone, Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond)

Peipsiääre Vallavolikogu I koosseisu 9. istung toimub 28. märtsil 2018 algusega kell 16.00 Koosa Noorteklubi ruumides (Koosa Rahvamaja hoone, Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond).

Volikogu istungi küsimuste eelnõud saab alla laadida siin

PÄEVAKORRA PROJEKT 
 
1. Peipsiääre valla 2018. aasta eelarve 2. lugemine
Ettekandja vallavalitsuse finantsjuht Mirje Põld
 
Vajadusel V A H E A E G
 
2. Peipsiääre valla 2018. aasta eelarve vastuvõtmine
Ettekandja vallavalitsuse finantsjuht Mirje Põld
 
3. Kurepesa maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine
Ettekandja vallavalitsuse ehitusspetsialist Raimond Võimre
 
4. Peipsiääre Vallavolikogu alatise hariduskomisjoni liikme kohustustest vabastamine ja uue liikme kinnitamine
Ettekandja hariduskomisjoni esimees Grete-Stina Haaristo
 
5. Alatskivi Kunstide Kooli arengukava 2018-2020 kinnitamine
Ettekandja hariduskomisjoni esimees Grete-Stina Haaristo,
kaasettekandja Alatskivi Kunstide Kooli direktor Mikk Kirikal
 
6. Alatskivi Lasteaia arengukava 2018-2020 kinnitamine
Ettekandja vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Pille Lille, kaasettekandja Alatskivi Lasteaia direktor Heli Malmiste
 
7. Kallaste piirkonna huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine
Ettekandja vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Pille Lille
 
8. Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli põhimääruse vastuvõtmine
Ettekandja vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Pille Lille, kaasettekandja Juhan Liivi nim Alatskivi Keskkooli direktor Erki Larm
 
9. Vara Lasteaia Õnnetriinu põhimääruse muutmine
Ettekandja vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Pille Lille
 
10. Teise kohaliku omavalitsuse üldhariduskoolide tegevuskulude katmises osalemine
Ettekandja abivallavanem Väino Kivirüüt
 
11. Peipsiääre Vallavolikogu alatise sotsiaalkomisjoni uute liikmete kinnitamine
Ettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Malle Hilpus
 
12. Peipsiääre valla raamatukogude töö kaardistamiseks loodava ja asutuste ümberkorraldamist ettevalmistava komisjoni koosseisu volikogu esindaja nimetamine
Ettekandja abivallavanem Väino Kivirüüt
 
13. Haldusülesannete delegeerimine ja halduslepingute sõlmimiseks volituse andmine
Ettekandja vallavalitsuse keskkonnaspetsialist Maimu Arro
 
14. Peipsiääre valla jäätmehoolduseeskiri
Ettekandja vallavalitsuse keskkonnaspetsialist Maimu Arro
 
15. Peipsiääre valla jäätmevaldajate registri põhimäärus
Ettekandja vallavalitsuse keskkonnaspetsialist Maimu Arro
 
16. Sotsiaalteenuste osutamise kord
Ettekandja vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Rutt Pirk