« Tagasi

PEIPSIÄÄRE VALLAVOLIKOGU I KOOSSEISU 25. ISTUNG TOIMUB 18. DETSEMBRIL 2019 ALGUSEGA KELL 15.30 ANNA HAAVA NIM PALA KOOLI RUUMIDES (ASUKOHAGA PALA KÜLA, PEIPSIÄÄRE VALD, TARTU MAAKOND)

Peipsiääre Vallavolikogu I koosseisu 25. istung toimub 18. detsembril 2019 algusega kell 15.30 Anna Haava nim Pala kooli ruumides (asukohaga Pala küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond).

Volikogu istungi küsimuste eelnõud saab alla laadida SIIN

PÄEVAKORD:

1. Peipsiääre valla 2019.aasta 3. lisaeelarve
Ettekandja finantsjuht Mirje Põld
 
2. Audiitori määramine
Ettekandja finantsjuht Mirje Põld
 
3. Laenu võtmine
Ettekandja finantsjuht Mirje Põld
 
4. Sääritsa külas Ansu maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Ettekandja abivallavanem Peeter Kiuru
 
5. Kolkja Lasteaed-Põhikooli põhimäärus
Ettekandja hariduskomisjoni esimees Grete-Stina Haaristo
 
6. Peipsiääre valla huvihariduse ja huvitegevuse sihtotstarbelise toetuse taotlemise kord
Ettekandja haridus- ja noorsootööspetsialist, osakonna juhataja Pille Lille
 
7. Sihtasutuse Kallaste Arendus asutamine
Ettekandja vallavanem Aleksandr Širokov