« Tagasi

Peipsiääre Vallavolikogu I koosseisu 24. istung toimub 27. novembril 2019 algusega kell 15.30 Kolkja Lasteaed-Põhikooli ruumides (asukohaga Suur tee 39, Kolkja, Peipsiääre vald, Tartu maakond).

Peipsiääre Vallavolikogu I koosseisu 24. istung toimub 27. novembril 2019 algusega kell 15.30 Kolkja Lasteaed-Põhikooli ruumides (asukohaga Suur tee 39, Kolkja, Peipsiääre vald, Tartu maakond).

Volikogu istungi küsimuste eelnõud saab alla laadida SIIN

PÄEVAKORD

1. Peipsiääre valla põhimääruse muutmine
Ettekandja andmekaitsespetsialist vallasekretäri ülesannetes Marys Piller

2. Hoonestusõiguse seadmine valla omandis olevale Parkla kinnistule
Ettekandja vallavanem Aleksandr Širokov

3. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimiseks Tartu mnt 3 kinnistule valla kasuks
Ettekandja vallavanem Aleksandr Širokov

4. Kinnisasja omandamiseks nõusoleku andmine (Lapinki 1)
Ettekandja abivallavanem Väino Kivirüüt

5. Vallavara võõrandamine (Mõisapargi)
Ettekandja abivallavanem Väino Kivirüüt

6. Vallavara võõrandamine (Männikuru)
Ettekandja abivallavanem Väino Kivirüüt

7. Vallavara võõrandamine (Tünsasalu)
Ettekandja abivallavanem Väino Kivirüüt

8. Vallavara võõrandamine (Õpetajate maja krt 2)
Ettekandja abivallavanem Väino Kivirüüt

9. Vallavara võõrandamine (Õpetajate maja krt 3)
Ettekandja abivallavanem Väino Kivirüüt

10. Vallavara võõrandamine (Laavu Otisaarel)
Ettekandja abivallavanem Väino Kivirüüt

11. Peipsiääre Vallavalitsuse liikme kohustustest vabastamine ja uue liikme kinnitamine
Ettekandja vallavanem Aleksandr Širokov

12. Sihtasutuse Kallaste Arendus asutamine
Ettekandja vallavanem Aleksandr Širokov