« Tagasi

Peipsiääre Vallavolikogu I koosseisu 16. istung toimub 30. jaanuaril 2019 algusega kell 16.00 Koosa noorteklubi ruumides (Koosa Rahvamaja hoone, Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond)

Peipsiääre Vallavolikogu I koosseisu 16. istung toimub 30. jaanuaril 2019 algusega kell 16.00 Koosa noorteklubi ruumides (Koosa Rahvamaja hoone, Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond)

Volikogu istungi küsimuste eelnõud saab alla laadida SIIN

PÄEVAKORRA PROJEKT

1. Peipsiääre valla 2019. aasta eelarve vastuvõtmine, 1. lugemine
Ettekandja vallavalitsuse finantsjuht Mirje Põld
 
2. Peipsiääre valla valimiskomisjoni moodustamine
Ettekandja vallasekretär Jekaterina Aader
 
3. Peipsiääre valla jaoskonnakomisjonide koosseisude kinnitamine
Ettekandja vallasekretär Jekaterina Aader
 
4. Tartumaa arengustrateegia 2040 heakskiitmine
Ettekandja vallavanem Aleksandr Širokov
 
5. Peipsiääre valla raamatukogude ümberkorraldamine
Ettekandja raamatukogude töö kaardistamiseks loodud komisjoni esindaja Sirje Leini
 
6. Anna Haava nim Pala Kooli põhimäärus
Ettekandja haridus- ja noorsootööspetsialist/osakonna juhataja Pille Lille
 
7. Munitsipaalasutuse DANA tegevuse lõpetamine
Ettekandja vallavanem Aleksandr Širokov
 
8. Peipsiääre valla aukodanikuks nimetamine
Ettekandja vallavolikogu esimees Jaako Lindmäe
 
9. Ülevaade volikogu alatiste komisjonide 2018. aasta tööst
Ettekandja vallavolikogu esimees Jaako Lindmäe
 
10. Arvamus: Rahvastikutaaste komisjoni vajadus
Ettekandja vallavolikogu esimees Jaako Lindmäe
 
11. Arendus- ja keskkonnakomisjoni liikme kohustustest vabastamine
Ettekandja arendus- ja keskkonnakomisjoni esimees Sven Särki
 
12. Riigile kuuluva Kirburohu katastriüksuse otsustuskorras alla hariliku väärtuse võõrandamise taotlemine
Ettekandja abivallavanem Peeter Kiuru
 
13. Vallavara võõrandamine (3)
Ettekandja abivallavanem Peeter Kiuru
 
14. Vallavara tasuta võõrandamine (Pala veevärk)
Ettekandja abivallavanem Peeter Kiuru
 
15. Peipsiääre valla koolieelsete lasteasutuste arengukavad
15.1. Koosa Lasteaia arengukava 2018-2021 kinnitamine
15.2. Vara Lasteaia arengukava 2019-2021 kinnitamine
Ettekandja haridus- ja noorsootööspetsialist/osakonna juhataja Pille Lille
 
16. Volikogu liikme M.Avi avaldus
Ettekandja volikogu liige Madis Avi