« Tagasi

Peipsiääre Vallavolikogu I koosseisu 15. istung toimub 12. detsembril 2018 algusega kell 16.00 Alatskivi lossis (Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond)

Peipsiääre Vallavolikogu I koosseisu 15. istung toimub 12. detsembril 2018 algusega kell 16.00 Alatskivi lossis (Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond)

Volikogu istungi küsimuste eelnõud saab alla laadida SIIN

 

PÄEVAKORRA PROJEKT

1. Peipsiääre valla 2018. aasta I. lisaeelarve vastuvõtmine
Ettekandja vallavalitsuse finantsjuht Mirje Põld

2. Loa andmine Alatskivi Jäätmejaama ehitustööde hanke korraldamiseks
Ettekandja abivallavanem Peeter Kiuru

3. Hankelepingu pikendamiseks loa andmine
Ettekandja vallasekretär Jekaterina Aader

4. Maamaksumäära kehtestamine 2019. aastaks
Ettekandja abivallavanem Peeter Kiuru 5.

Vaba metsamaa maatüki M127 erastatava maa nimekirjast välja arvamine
Ettekandja vallavanem Aleksandr Širokov

6. Ülesannete täitmise delegeerimine
Ettekandja vallasekretär Jekaterina Aader

7. Peipsiääre valla tunnustuste avaldamise kord
Ettekandja abivallavanem Peeter Kiuru

8. Detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine (2)
Ettekandja ehitusspetsialist Raimond Võimre

9. Detailplaneeringu koostamise lõpetamine (4)
Ettekandja ehitusspetsialist Raimond Võimre

10. Vallavara võõrandamine (6)
Ettekandja abivallavanem Peeter Kiuru

11. Peipsiääre Vallavolikogu alatise hariduskomisjoni uue liikme kinnitamine
Ettekandja hariduskomisjoni esimees Grete-Stina Haaristo

12. Peipsiääre Vallavolikogu alatise majanduskomisjoni uue liikme kinnitamine
Ettekandja majanduskomisjoni esimees Küllike Kuusik

13. Peipsiääre valla raamatukogude ümberkorraldamine
Ettekandja raamatukogude töö kaardistamiseks loodud komisjoni esindaja Sirje Leini

14. Riigi kõrvalmaanteede osaline üleandmine kohaliku omavalitsuse üksustele (arvamus)
Ettekandja vallavanem Aleksandr Širokov

15. Peipsiääre Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade loetelu muutmine
Ettekandja vallavanem Aleksandr Širokov