Peipsiääre Vallavolikogu eelarve komisjoni koosolek toimub reedel, 27.09.2019 algusega kell 10.00 Alatskivil vallamajas

Peipsiääre Vallavolikogu eelarve komisjoni koosolek toimub reedel, 27.09.2019 algusega kell 10.00 Alatskivil vallamajas puhkeruumis. 

Päevakord

1. Peipsiääre valla eelarve I poolaasta tulemuste läbivaatamine.

2. Valla arengukava ülevaatamine.

3. Peipsiääre valla eelarvestrateegia läbivaatamine.

4. Peipsiääre valla II lisaeelarve arutelu.

5. Jooksvad küsimused