Peipsiääre Vallavolikogu eelarve komisjoni koosolek toimub neljapäeval 13.06.2019

Peipsiääre Vallavolikogu eelarve komisjoni koosolek toimub neljapäeval 13.06.2019 algusega kell 10.00 Alatskivil vallamajas.

 

Päevakord

1. Peipsiääre valla 2018 majandusaruande läbivaatamine.

2. Koolivõrgu ümberkorraldamisest.

3. Peipsiääre valla ametiautode kasutamisest.

4. Jooksvad küsimused.