Peipsiääre Vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel teehöövli

PEIPSIÄÄRE VALLAVALITSUS võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel:

Teehöövli DZ 99 registreerimismärgiga 8580ET. Alghind 3 000 eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 300 eurot.

Osavõtutasu ja tagatisraha peab olema laekunud Peipsiääre Vallavalitsuse arveldusarvele nr EE601010102034611007 SEB Pangas  enne pakkumise esitamist. Ostuhind kuulub tasumisele 30 kalendripäeva jooksul pärast enampakkumiste tulemuste kinnitamise otsuse jõustumist. Lepingu sõlmimise kulud tasub ostja. Ostupakkumine esitada kinnises ümbrikus Peipsiääre Vallavalitsuse vallakantselei sekretärile aadressil Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, 60201 Tartu maakond märgusõnaga "Liikurmasin DZ 99". Pakkumiste esitamise lõpptähtaeg on 26. aprill 2019 kell 12.00. Pakkumiste avamine toimub samal päeval kell 13.00. Ümbrik peab sisaldama täielikke andmeid pakkuja kohta, dokumenti osalustasu ja tagatisraha tasumise kohta, sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumissummat ja kuupäeva, esitaja allkirja, esindaja puhul volikirja

 Info telefonil 516 3387 ning e-posti aadressil meeme.soieva@peipsivald.ee