« Tagasi

Peipsiääre Vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel

PEIPSIÄÄRE VALLAVALITSUS võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel:

1.   Kokora külas asuva „Varbe" kinnistu, registriosa nr 9114350, katastritunnus         12601:001:0268, suurus 9193 m². Maa sihtotstarve elamumaa. Alghind 3 000 eurot,     osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 300 eurot.

2.   Varnja alevikus asuva „Vestnitsa tn 2" kinnistu, registriosa nr 4838504, katastritunnus 58701:005:0085, suurus 0,04 ha. Maa sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa. Alghind 7 000 eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 700 eurot

3.   Pala külas asuva Mõisapargi kinnistu, registriosa nr 1753735, katastritunnus 57602:002:0116. Alghind 35 000 eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 3500 eurot.

4.  Koosa külas Koosa 20 kinnistul asuva 2-toalise korteriomandi (54,8m2), registriosa nr 4090504, katastritunnus 86102:001:0164. Alghind 5 400 eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 540 eurot

5.  Kallaste linnas asuva „Võidu tn 38/Õnne 2" kinnistu 2/3 kaasomandist registriosa nr 10489850, katastritunnus 27901:001:0233, suurus 567 m². Maa sihtotstarve elamumaa. Alghind 3000 eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 300 eurot

6.  Kolkja alevikus Sipelga tn 6 kinnistul asuva 2-toalise korteriomandi (40,5m2), registriosa nr 13145950, katastritunnus 58701:001:0224. Alghind 2 700 eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 270 eurot

Osavõtutasu ja tagatisraha peab olema laekunud Peipsiääre Vallavalitsuse arveldusarvele nr EE601010102034611007 SEB Pangas  enne pakkumise esitamist. Ostuhind kuulub tasumisele 30 kalendripäeva jooksul pärast enampakkumiste tulemuste kinnitamise otsuse jõustumist. Müügi ja asjaõiguse lepingu sõlmimise kulud tasub ostja. Ostupakkumine esitada kinnises ümbrikus Peipsiääre Vallavalitsusele aadressil Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, 60201 Tartu maakond märgusõnaga „Varbe" , „Vestnitsa 2", „Mõisapargi",  „Koosa 20" , „Võidu 38" või „Sipelga 6". Pakkumiste esitamise lõpptähtaeg on 21.veebruar 2019 kell 12.00. Pakkumiste avamine toimub samal päeval kell 13.00. Ümbrik peab sisaldama täielikke andmeid pakkuja kohta, dokumenti osalustasu ja tagatisraha tasumise kohta, sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumissummat ja kuupäeva, esitaja allkirja, esindaja puhul volikirja

Info: Peeter Kiuru tel. 5393 2566

Kalmar Raudsepp tel. 515 4875