Peipsiääre vallavalitsus ootab kogukonnaliikmetelt noortevaldkonna tegija kandidaate hiljemalt 15. oktoobriks 2019

NOORTEVALDKONNA TEGIJA 2019

Peipsiääre vallavalitsus ootab kogukonnaliikmetelt noortevalkdkonna tegija kandidaate hiljemalt 15. oktoobriks 2019.

Kandidaate võivad esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikud kuni 01.11.2019 kell 23.59 elektroonselt läbi Eesti Noorsootöö Keskuse Konkursiveebi https://entk.konkursiveeb.hitsa.ee